Ångerrätt

Förutsättningar för upphävande av köp

Ångerrätt
Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter att du mottagit din beställning.
Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag, då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning. Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den . För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, dock inte leveranskostnader i de fall där din beställning redan skickats innan frånträdet av avtalet. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.
Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.
Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.
Vi kommer att betala kostnaderna för returfrakten om de returnerade varornas värde överstiger 400 kronor. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
Din rätt att ångra köpet gäller inte i dessa fall:

  • Om audio- eller videoprodukter (ex. CD, LP, DVD) eller mjukvara (ex. Tv-/datorspel) returneras i bruten förpackning.
  • Vid köp av biljetter till konserter eller festivaler. Biljetter återbetalas inte.
  • Vid köp av produkter som tagits fram och producerats enligt egna önskemål och mått.
  • Vid retur av hälso- och hygienprodukter som returneras i obrutna förpackningar (exempelvis piercings och kontaktlinser).

Våra villkor omfattas av konsumentköplagen: http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Konsumentlagar/Konsumentkoplagen/ Lagen innebär kortfattat att defekter som upptäcks hos en vara inom de sex första månaderna efter att den mottagits antas vara ursprungliga, och EMP är då ansvariga för att kompensera dig som kund med ekonomisk ersättning eller genom att byta ut varan, i de fall då det inte från vår sida kan bevisas att defekten har uppkommit på grund av misskötsel av varan. Om defekten uppmärksammas efter sex månader är det upp till dig som konsument att bevisa att felet var urpsrungligt. I dessa fall måste reklamationen av varan även godkännas av varutillverkaren. EMP inleder reklamationsprocessen med varutillverkaren och ansvarar för att meddela konsumenten så fort ett beslut har tagits.

VIKTIGT!

  • Om du returnerar varor som har ett sammanlagt värde som överstiger 400 kr, eller om du fått en felaktig/trasig vara levererad – skicka ett mail till retur@emp-shop.se. Skriv ”Returetikett” i ämnesraden och ange ditt kundnummer, artikelnummer på de varor du vill returnera samt att du önskar få en returetikett utskickad. Inom kort får du en returetikett via mail som du kan skriva ut och klistra på paketet som ska lämnas in hos Postnord. Du betalar inget för att skicka returen – EMP står för portot. Glöm inte att inkludera ifyllt returformulär i paketet, där du anger vad du returnerar och vad du önskar i utbyte.
  • Om du returnerar varor till ett sammanlagt värde som understiger 400 kr så står du själv för returportot. Fyll i ditt returformulär och packa ner tillsammans med varorna och skicka paketet till följande adress:

Vårt returformulär kan laddas ner här
Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du mottagit din beställning. Du kan häva ditt köp genom att returnera varan till oss. Alla returer måste skickas till:

EMP Sverige
C/O Sweden Rock Magazine
Box 87
294 22 Sölvesborg
 

Mall för ångerblankett

Du kan fylla i den här blanketten för att utnyttja din ångerrätt eller, som omnämns i villkoren, kan du returnera varorna inom ångerrättsperioden och i det fallet behöver du inte ange någon anledning till varför du returnerar varorna.. Till:

EMP Sverige
C/O Sweden Rock
Box 87
294 22 Sölvesborg
Fax: 0456-317 94
E-mail:kundservice@emp-shop.se

Jag/Vi (*)meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande varor (*)/tjänster (*)

_____________________________________________________________________

Beställdes den (*)/mottogs den (*)

_____________________________________

Konsumentens/konsumenternas namn:

_____________________________________

Konsumentens/konsumenternas adress:

_____________________________________

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper)

____________________________________

Datum

____________________________________

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.