Avfallshantering och miljöskydd

Vi eller våra leverantörer uppfyller den tyska federala miljöbyråns rapporteringskrav.

Batterier

Batterier får inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Som konsument har du en laglig skyldig-het att lämna tillbaka använda batterier. Du kan lämna in dina gamla batterier på offentliga insamlingsplatser där du bor eller var som helst där batterier säljs. Naturligtvis kan du också skicka in de batterier som säljs av oss efter användning med märkningen ”Använda batterier” till följande adress:

E.M.P. Merchandising Handelgesellschaft mbH, Retourenservice
- Gebrauchte Batterien -
Darmer Esch 73
D 49811 Lingen
Tyskland

Symbolerna som finns på batterierna betyder följande

  • Pb = Batteriet innehåller mer än 0,004 % bly per vikt
  • Cd = Batteriet innehåller mer än 0,002 % kadmium per viktt
  • Hg = Batteriet innehåller mer än 0,000 5% kvicksilver per viktt
  • Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att du inte får kasta batterier i soporna.
Batteriet

The symbol with the crossed-out dustbin means that you are not allowed to dispose of batteries in the domestic waste.

Elektrisk och elektronisk utrustning

Elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall! Du måste ta bort förbrukade batterier och ackumulatorer från gammal elektrisk utrustning (”gamla enheter”), såvida de inte är inneslutna i den gamla apparaten. Som konsument kan du lämna in gamla elektriska apparater kostnadsfritt på en lokal offentlig insamlingsplats där du bor eller – i händelse av villkoren nedan – skicka tillbaka dem till oss. Om du köper en ny elektrisk apparat från oss tar vi tillbaka en motsvarande gammal apparat från dig (1:1 ta tillbaka). Oavsett om du köper en ny elektrisk apparat från oss tar vi tillbaka alla gamla apparater som är mindre än 25 centimeter (0:1 ta tillbaka). Om du vill göra dig av med gamla apparater hos oss där personuppgifter kan vara lagrade måste du radera dina uppgifter på den gamla apparaten. Vi är inte ansvariga för detta. Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att du måste göra dig av med elektrisk och elektronisk utrustning separat från vanligt hushållsavfall.