SEKRETESSPOLICY


Senast uppdaterad: 01.09.2023

Gruppen E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH ("EMP") tar din integritet på allvar när vi hanterar dina personuppgifter. Detta innebär information som identifierar dig personligen, såsom ditt namn, kontaktuppgifter, orderhistorik, marknadsföringspreferenser eller data som kan kopplas till sådan information för att identifiera dig direkt eller indirekt ("Personuppgifter"). Hänvisningar till “vi”, “vår” eller “oss” i denna Integritetspolicy avser de enheter inom EMP-gruppen som anges som personuppgiftsansvariga i avsnittet "Personuppgiftsansvariga för dina Personuppgifter" nedan.

Denna Integritetspolicy beskriver vår praxis i samband med Personuppgifter som vi samlar in från dig personligen och genom vissa av våra ägda eller kontrollerade webbplatser, onlinebutiker, webbkomponenter (t.ex. widgets och applikationer) och mobilapplikationer ("Mobilappar") i varje fall, som länkar till denna Integritetspolicy (enskilt, en "Plattform" eller kollektivt våra "Plattformar").

Denna Integritetspolicy gäller för EMP-gruppen som helhet och där det finns lokala variationer eller tillägg avseende hur vi använder dina Personuppgifter som samlats in från ditt hemland, anges dessa tydligt i avsnittet Landspecifika scheman i denna Integritetspolicy. Vänligen behandla dessa scheman som en del av denna Integritetspolicy.

1. REGISTERANSVARIGA FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

1.1 De företag inom EMP-gruppen som anges nedan kommer att vara personuppgiftsansvariga för de Personuppgifter som vi samlar in på våra Plattformar:

1.1.1 E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH,

ett tyskt bolag med huvudkontor på adressen Darmer Esch 70a, 49811 Lingen, Tyskland;

1.1.2 EMP Mail Order UK Ltd.,

ett bolag bildat och registrerat i England och Wales med säte i c/o Francis Clark LLP, Melville Building East, Unit 18, 23 Royal William Yard, Plymouth, Devon, Inghilterra, PL1 3GW, Storbritannien;

1.1.3 EMP Mailorder Italia S.r.l.,

ett italienskt bolag med säte på Via XX Settembre 70/G, 37036 SAN MARTINO B.A., - VR - , Italien;

1.1.4 Large Popmerchandising BVBA,

ett belgiskt bolag med säte på Middelmolenlaan 175 postvak 23, 2100 Antwerpen, België;

1.1.5 Large Popmerchandising BV,

ett nederländskt bolag med säte i Schenkkade 50 K, 2595 AR Den Haag, Nederländerna

Observera att det exakta ansvarsförhållandet för Personuppgifter som kommer att gälla för dina Personuppgifter bestäms av de aktiviteter som gäller för dig i avsnittet "Hur vi använder dina Personuppgifter", och beroende på de relevanta aktiviteter som identifieras kan de företag som anges ovan antingen vara enskilt personuppgiftsansvarig (så att ett företag som anges ovan är ensamt ansvarigt) eller gemensamt personuppgiftsansvariga (så att två eller flera företag som anges ovan är gemensamt ansvariga) för dina Personuppgifter. Vi har inkluderat en tabell här som anger förhållandet mellan personuppgiftsansvarig för varje aktivitet som kan gälla för dig och där det finns ett förhållande med gemensam personuppgiftsansvarig har vi inkluderat en sammanfattning av de arrangemang som finns (i princip vem som är ansvarig för att följa lagen med avseende på din integritet) här.

1.2 Om du har några frågor om vilket av ovanstående företag som är personuppgiftsansvarig för dina Personuppgifter eller vill kontakta något av företagen som anges ovan, vänligen maila oss eller, om det passar dig bättre, skriv till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter i avsnitt KONTAKTA OSS.

2. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi får Personuppgifter om dig, antingen direkt från dig, från en tredjepartskälla (en annan källa än du, till exempel när du använder ett expressköp) eller genom automatiserad insamling när du använder någon av våra plattformar.

Vi använder dina Personuppgifter för olika ändamål (skäl) och våra lagliga grunder (motiveringar) för att använda dina Personuppgifter är antingen “att genomföra ett avtal med dig”, “när vi har en rättslig skyldighet”, “när du har gett oss ditt samtycke” eller “där det är nödvändigt för våra legitima intressen” (detta innebär att vi har ett affärsmässigt eller kommersiellt intresse av att använda dina Personuppgifter).

Tabellerna nedan visar tydligt hur vi samlar in och använder dina Personuppgifter och de lagliga grunder (skäl) som vi åberopar för att använda dina Personuppgifter. Där vi har sagt att det är “nödvändigt för våra legitima intressen” att använda eller behålla dina uppgifter har vi gjort en bedömning för att säkerställa att detta inte är orättvist mot dig. Observera att varje rubrik i kolumnen “Hur vi använder din information och våra lagliga grunder” i tabellen nedan hänvisar till de olika lagliga grunder som vi förlitar oss på för att använda dina Personuppgifter. Syftet/syftena med behandlingen och, i förekommande fall, de berättigade intressena beskrivs under varje rubrik.

Tänk på att om du väljer att inte tillhandahålla den information som vi efterfrågar, eller om du invänder mot vår användning av dina Personuppgifter där vi har klargjort att denna information är obligatorisk, kanske vi inte kan förse dig med de tjänster du har begärt eller på annat sätt uppfylla det syfte för vilket vi har bett om dina personuppgifter.

2.1 Konton och köp online

Information som vi samlar in Hur vi använder din information och våra lagliga grunder
Användarkonto

Du ger oss Personuppgifter om dig själv när du registrerar dig för ett onlinekonto på någon av våra plattformar (t.ex. våra e-handelsbutiker online). Detta är i allmänhet information som inkluderar ditt namn och din e-postadress. Om vi ber om information som inte krävs för registrering (t.ex. födelsedatum och telefonnummer), markeras denna information som frivillig.

När du fyller i dina kontouppgifter efter registrering och använder ditt konto ger du oss ytterligare information om dig. Detta är i allmänhet Personuppgifter, inklusive dina adressuppgifter (leveransadress och faktureringsadress), innehållet i din varukorg, orderhistorik, önskad betalningsmetod (t.ex. kreditkort/PayPal). För förtydligande: Vi behandlar inte betalningsuppgifter som t.ex. ditt kreditkortsnummer.

Fullgöra ett avtal med dig
 • För att registrera ditt konto och förse dig med kontofunktionalitet på våra plattformar, såsom att ordna åtkomst till ditt konto, underhålla ditt konto och förse dig med relaterad kundservice.
 • För att skicka administrativ information till dig, inklusive information om våra plattformar och ändringar av våra villkor och policyer.

Med ditt samtycke

För att lagra din föredragna betalningsmetod (kreditkort/PayPal) på ditt konto för framtida betalningar.


Nödvändigt för våra legitima intressen

För att behandla valfri information för att specificera ditt konto och för att förbättra relaterad kundservice.

Samlad inloggning

Du ger oss Personuppgifter om dig själv när du registrerar dig för ett onlinekonto på våra plattformar med hjälp av Samlad inloggning (single sign-on, "SSO"). Beroende på SSO-leverantören förser du oss med Personuppgifter från ditt SSO-konto under den inledande SSO-registreringsprocessen, t.ex. namnet och e-postadressen för SSO-kontot.
För ytterligare information se följande information:
För Apples SSO-tjänst: https://support.apple.com/en-gb/HT210318
För Googles SSO-tjänst: https://support.google.com/accounts/answer/112802?hl=en

Fullgöra ett avtal med dig

För att registrera ditt konto och ge dig en lättanvänd inloggningsfunktion.
Observera att vi inte har någon kontroll över de uppgifter som samlas in och används av SSO-leverantören.
För ytterligare information, se Apples integritetspolicy på https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ eller Googles integritetspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Inköp/Beställningar

Du ger oss Personuppgifter om dig själv när du gör en beställning på någon av våra plattformar. Detta är i allmänhet information inklusive innehållet i din varukorg, ditt namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, leveranspreferenser, betalningsmetoder, betalningsuppgifter (endast om du använder “faktura”) och – om du använder storlekskalkylatorerna – din längd och vikt. För förtydligande: Vi behandlar inte betalningsuppgifter som t.ex. ditt kreditkortsnummer.

Fullgöra ett avtal med dig
 • För att slutföra och fullgöra dina köp på våra plattformar, inklusive att skicka en orderbekräftelse till dig, skicka uppdateringar om din order till dig och få din order levererad till dig.
 • För att skicka administrativ information till dig, inklusive information om våra plattformar och ändringar av våra villkor och policyer.
Uppfylla en rättslig skyldighet

För att följa alla relevanta konsumentlagar i samband med inköp som du gör, inklusive att ge dig viss information och utfärda ersättningar, krediter eller återbetalningar (om tillämpligt).

Kundtjänst Support

Du ger oss Personuppgifter om dig när du kontaktar oss i samband med en beställning eller supportförfrågan som du har gjort på någon av våra plattformar. Detta är i allmänhet information inklusive ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kundnummer, orderinformation om din beställning och information om din förfrågan eller fråga.

Fullgöra ett avtal med dig

För att kommunicera med dig om köp som du har gjort på våra plattformar och ge dig relaterad kundservice.

Nödvändigt för våra legitima intressen

För att kommunicera med dig om din förfrågan inte rör inköp.

2.2 Marknadsföringskampanjer och direktmarknadsföring

Information som vi samlar in Hur vi använder din information
Tävlingar, lotterier och liknande kampanjer

Du ger oss Personuppgifter om dig själv när du deltar i någon av våra tävlingar, lotterier eller liknande kampanjer. Detta är i allmänhet information som inkluderar ditt namn, telefonnummer (valfritt), adress, e-postadress, födelsedatum (valfritt), land, uppgifter om den tävling eller utlottning du har deltagit i och ditt bidrag.

Tänk på att de typer av Personuppgifter som samlas in ovan kan variera (vi kanske bara ber dig att tillhandahålla vissa av personuppgifterna ovan) beroende på vilken kampanj du samtycker till att delta i. Vi kommer att berätta för dig vilken information som krävs innan du deltar i någon av våra kampanjer.

Med ditt samtycke

För att du ska kunna delta i våra tävlingar, lotterier eller liknande kampanjer och för att administrera dessa aktiviteter.

Vissa av dessa aktiviteter har ytterligare regler, som kan innehålla ytterligare information om hur vi använder och lämnar ut dina Personuppgifter. Om det finns några ytterligare regler kommer dessa att meddelas dig innan du deltar – läs dessa regler noggrant innan du lämnar dina Personuppgifter till oss.

Direkt marknadsföring

Vi samlar in Personuppgifter om dig när du köper från oss, registrerar ett konto eller prenumererar på vårt kostnadsfria magasin. Detta är i allmänhet information som inkluderar ditt namn, e-postadress, postadress och eventuellt ditt telefonnummer.
Du ger oss Personuppgifter om dig själv när du registrerar dig/accepterar att ta emot marknadsföringskommunikation från oss.
Detta är i allmänhet information som inkluderar ditt namn, e-postadress, telefonnummer och marknadsföringspreferenser. Beroende på marknadsföringskampanjen kan detta även omfatta ditt land, stad, födelsedatum och kön om du ger oss dessa ytterligare uppgifter.
Du kan anmäla dig på flera olika sätt för att få marknadsföring från oss, t.ex:

 • Post. Registrera dig för att få marknadsföring från oss via post.
 • Nyhetsbrev. Registrera dig för att få något av våra nyhetsbrev eller någon av våra marknadsföringspartners nyhetsbrev (inklusive Funko och artistnyhetsbrev) på någon av våra webbsidor.
 • Kampanjer. Registrera dig för att få marknadsföringskommunikation när du deltar i någon av våra marknadsföringskampanjer (inklusive offlinekampanjer, konserter, tävlingar, lotterier och liknande kampanjer).
Nödvändigt för våra legitima intressen

 • För att skicka marknadsföringskommunikation till dig via e-post efter köp. Du kan invända mot denna kommunikation genom att kontakta oss (se våra kontaktuppgifter i avsnitt KONTAKTA OSS).
 • För att skicka marknadsföringskommunikation via e-post för våra egna liknande produkter efter köp. Du kan när som helst avstå från att ta emot dessa meddelanden genom att välja avregistreringslänken i alla e-postmeddelanden som vi skickar eller genom att skicka e-post till oss (se våra kontaktuppgifter i avsnitt KONTAKTA OSS).
Med ditt samtycke

 • För att skicka marknadsföringskommunikation till dig via e-post eller post om du har samtyckt till att ta emot sådan kommunikation. Vi kommer endast att göra detta i linje med dina marknadsföringspreferenser och du kan när som helst välja bort att ta emot dessa meddelanden genom att välja länken för avregistrering i alla e-postmeddelanden vi skickar eller genom att skicka e-post till oss (se våra kontaktuppgifter i avsnitt KONTAKTA OSS).
 • För att segmentera dig i syfte att avgöra vilket innehåll som är bäst lämpat att skicka till dig. Vi gör detta, till exempel genom att analysera faktorer om dig, såsom hur du har registrerat dig för att få marknadsföringskommunikation från oss (t.ex. på vår webbplats eller genom en tävling), din plats och de marknadsföringspreferenser du har meddelat oss (t.ex. de produkter du har sagt att du är intresserad av). Observera att vi inte kommer att göra någon segmentering om du, när som helst, väljer att inte ta emot marknadsföringskommunikation genom att välja länken för avregistrering i de e-postmeddelande som vi skickar eller genom att skicka e-post till oss (se våra kontaktuppgifter i avsnitt KONTAKTA OSS).
 • För att dela dina kontaktuppgifter och marknadsföringspreferenser med våra marknadsföringspartners, våra artister (endast e-postadress) och annan tredje part i syfte att de ska skicka marknadsföringskommunikation till dig via e-post där du har godkänt att vi delar dina Personuppgifter för dessa ändamål. Vi kommer endast att göra detta i linje med dina marknadsföringspreferenser och du kan när som helst be oss att sluta dela dina Personuppgifter för dessa ändamål genom att skicka e-post till oss (se våra kontaktuppgifter i avsnitt KONTAKTA OSS).
Observera att om du väljer att inte ta emot marknadsföringsrelaterade meddelanden från oss, kommer vi att fortsätta att skicka administrativa meddelanden och servicemeddelanden till dig vid behov. Dessa meddelanden kommer inte att innehålla marknadsföring.
Annonsering i sociala medier

Du ger oss Personuppgifter om dig när du registrerar dig eller samtycker till att ta emot marknadsföringskommunikation från oss, inklusive reklam på sociala medier. Detta är i allmänhet information som omfattar ditt namn, din e-postadress, användarnamn eller kontaktuppgifter för sociala medier, telefonnummer och marknadsföringspreferenser.

När vi har en pixel för sociala medier eller liknande teknik på någon av våra plattformar, ger du oss Personuppgifter om dig när du samtycker till att denna pixel eller liknande teknik interagerar med och samlar in data från din enhet när du besöker våra plattformar. Detta är i allmänhet information om att du har besökt våra plattformar och har ett konto på våra partnerplattformar för sociala medier (t.ex. Facebook eller Google).

Se vår kakpolicy för ytterligare information om pixlar för sociala medier/liknande teknik och hur de fungerar. Du kan hitta den här.

Med ditt samtycke

 • För att skicka våra anpassade annonser till dig på ditt sociala mediekonto med hjälp av målgruppsinriktad teknik, där våra sociala mediepartners matchar din e-postadress eller information som samlas in från våra pixlar på sociala medier eller liknande teknik med ditt användarkonto på deras plattform (om du har ett) och inkluderar dig i en grupp av individer till vilka vi kan skicka anpassade annonser. Denna “Anpassade målgrupp” skapas och lagras endast på din sociala medieplattform och även om vi kan skicka anpassade annonser till dig, kan vi inte se om du har inkluderats i denna “Anpassade målgrupp” och har inte tillgång till någon information som finns på ditt sociala mediekonto.
 • För att segmentera dig i syfte att avgöra vilket innehåll som är bäst lämpat att skicka till dig och vilken anpassad målgrupp du är bäst lämpad för. Vi gör detta till exempel genom att analysera faktorer om dig, såsom hur du har registrerat dig för att få marknadsföringskommunikation från oss (t.ex. på vår webbplats eller genom en tävling), din plats, de marknadsföringspreferenser du har meddelat oss (t.ex. baserat på din orderhistorik) och även genom att analysera dina interaktioner med våra plattformar. Observera att vi inte kommer att göra någon segmentering om du, när som helst, väljer att inte ta emot marknadsföringskommunikation genom att välja länken för avregistrering i de e-postmeddelande som vi skickar eller genom att skicka e-post till oss (se våra kontaktuppgifter i avsnitt KONTAKTA OSS).
 • För att skapa en separat grupp av användare av sociala medier med liknande karaktärsdrag som de som har inkluderats i våra Anpassade målgrupper. Denna “Tvillingmålgrupp" skapas och lagras endast på plattformarna hos våra partner inom sociala medier. Även om vi kan skicka anpassade annonser till personer i denna Tvillingmålgrupp, kan vi inte identifiera några personer som ingår i denna grupp och har inte tillgång till någon information som den sociala medieplattformen har om dessa personer.

2.3 Sociala medier, streamingtjänster och tredjepartskonton

Information som vi samlar in Hur vi använder din information
Delta i tävlingar, lotterier och liknande kampanjer med ett konto på sociala medier.

Om du använder ditt konto på sociala medier (t.ex. Facebook) eller något annat användarkonto hos tredje part för att delta i våra tävlingar, lotterier eller kampanjer eller via en inbjudan att logga in på ett sådant konto på våra plattformar, kommer du att dela vissa Personuppgifter från ditt konto hos tredje part med oss, vilket exempelvis kan omfatta ditt namn, kön, e-postadress, stad, land, uppgifter om den kampanj du har deltagit i, ditt bidrag och alla andra Personuppgifter som du gör tillgängliga för oss.

Med ditt samtycke

För att du ska kunna delta i våra tävlingar, lotterier eller liknande kampanjer och för att administrera dessa aktiviteter.

Vissa av dessa aktiviteter har ytterligare regler, som kan innehålla ytterligare information om hur vi använder och lämnar ut dina Personuppgifter – läs dessa regler noggrant innan du lämnar dina Personuppgifter till oss.

2.4 Allmänna förfrågningar och engagemang

Information som vi samlar in Hur vi använder din information
Allmänna förfrågningar

Du ger oss Personuppgifter om dig när du kontaktar oss eller på annat sätt interagerar med oss i allmänhet, inklusive via e-post, sociala medier, online kontaktformulär, telefonsamtal eller på annat sätt. Detta är i allmänhet information som inkluderar ditt namn, kontaktinformation och detaljer om din kommunikation.

Nödvändigt för våra legitima intressen

För att svara på dina frågor och uppfylla dina önskemål, till exempel när du skickar frågor, förslag, komplimanger eller klagomål till oss, eller när du begär information om våra plattformar. Vi kan också ta hänsyn till detta när vi förbättrar våra plattformar, produkter och tjänster.

Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse

För att följa tillämplig lagstiftning när det gäller rätt till tillgång och information – till exempel när du utövar din rätt till tillgång enligt GDPR.

Undersökningar

Du ger oss Personuppgifter om dig själv när du deltar i och fyller i någon av våra undersökningar. Detta är i allmänhet information som inkluderar ditt namn, kontaktinformation och dina svar på undersökningen.

Med ditt samtycke

För att registrera dig för våra undersökningar och för att analysera de svar du har lämnat på våra undersökningsfrågor.

2.5 Automatiskt insamlad information

Information som vi samlar in Hur vi använder din information
Leveranssäkerhet för e-post

Vi samlar in vissa Personuppgifter på automatiserad väg när vi skickar marknadsföringsmeddelanden till dig i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Detta är i allmänhet information om huruvida du har öppnat e-postmeddelandet och vad du har klickat på i e-postmeddelandet.
Se vår kakpolicy för information om vad kakor (och andra liknande tekniker) är och hur vi använder dem. Du kan hitta den här.

Med ditt samtycke
 • För att övervaka resultatet av de marknadsföringsmeddelanden som vi skickar till dig.
 • För att skräddarsy framtida marknadsföringsmeddelanden som vi skickar till dig baserat på dina interaktioner med våra tidigare e-postmeddelanden.
Nödvändigt för våra legitima intressen
 • För att övervaka resultatet av marknadsföringsmeddelanden som vi skickar till dig för våra egna liknande produkter efter köp.
 • För att skräddarsy framtida marknadsföringsmeddelanden som vi skickar till dig baserat på dina interaktioner med våra tidigare e-postmeddelanden.
Tillgång till vår onlineplattform

Vi samlar in vissa Personuppgifter på automatiserad väg när du besöker eller interagerar med någon av våra onlineplattformar. Detta är i allmänhet information inklusive:

 • Information om webbläsare och enhet: Viss information samlas in av de flesta webbläsare, till exempel din MAC-adress (Media Access Control), enhetstyp (Windows eller Mac), skärmupplösning, operativsystemversion, webbläsartyp och version av vår plattform som du använder.
 • Information om mobilapp: När du laddar ner och använder någon av våra mobilappar kan vi spåra och samla in användningsdata för mobilappar, såsom datum och tid då mobilappen på din enhet kommer åt våra servrar och vilken information och vilka filer som har laddats ner till mobilappen baserat på ditt enhetsnummer.
 • IP-adress: En IP-adress (Internet Protocol) är ett nummer som automatiskt tilldelas din enhet från vilken du kommer åt en plattform genom din Internetleverantör (ISP), och identifieras och loggas automatiskt i våra serverloggfiler när du besöker plattformen, tillsammans med tiden för besöket och aktiviteten på plattformen.
Nödvändigt för våra legitima intressen
 • För att beräkna användningsnivåerna för vår plattform.
 • Hjälpa till att diagnostisera serverproblem.
 • För att administrera våra plattformar.
 • För att fastställa din position på landsnivå.
Kakor (och liknande tekniker)

Se vår kakpolicy för information om vad kakor (och andra liknande tekniker) är och hur vi använder dem. Du kan hitta den här.

2.6 Interna affärsprocesser

Information som vi samlar in Hur vi använder din information
Sammanställning av Personuppgifter

Vår sammanställning av Personuppgifter kan gälla för vilken som helst av ovanstående Personuppgifter som vi samlar in om dig.

Nödvändigt för våra legitima intressen

För att sammanställa alla Personuppgifter som vi samlar in så att de i sin slutliga sammanställda form inte längre direkt identifierar dig eller någon annan individ. Till exempel genom att använda Personuppgifter som samlats in från besök på webbplatsen för att beräkna procentandelen av våra användare som gillar en viss produkt. Vi använder de aggregerade data som genereras för flera ändamål, inklusive:

 • Att utveckla nya produkter och tjänster.
 • För att utveckla, förbättra eller ändra våra nuvarande produkter och tjänster.
 • För att avgöra hur effektiva våra reklamkampanjer är, så att vi kan anpassa våra kampanjer till våra användares behov och intressen.
 • För att driva och utöka vår affärsverksamhet, till exempel genom att förstå vilka delar av våra plattformar som är av störst intresse för våra användare så att vi kan fokusera resurser och utvecklingsinsatser på ett effektivt sätt.
 • För att bedriva och utöka vår verksamhet, till exempel genom att förstå vilka områden/produkter på våra plattformar som är av störst intresse för användarna, så att vi kan fokusera på att tillgodose våra användares behov.
Revision (intern och extern) och efterlevnad

Vår revisions- och efterlevnadsprocess kan gälla för vilken som helst av de ovanstående Personuppgifter som vi samlar in om dig.

Nödvändigt för våra legitima intressen

För att verifiera att våra interna processer fungerar som avsett.

Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse

För att verifiera att våra interna processer är förenliga med lagar och andra författningar.

Bedrägeri och säkerhet

Vår process för övervakning av bedrägerier och säkerhet kan gälla för vilken som helst av de ovanstående Personuppgifter som vi samlar in om dig.

Nödvändigt för våra legitima intressen

För att övervaka bedrägerier och säkerhet inom vår verksamhet, t.ex. för att upptäcka och förhindra cyberattacker eller försök till identitetsstöld.

Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse

För att verifiera att våra interna processer är förenliga med lagar och andra författningar.

Administration

Våra administrativa processer kan gälla för vilken som helst av de ovanstående Personuppgifter som vi samlar in om dig.

Nödvändigt för våra legitima intressen

För att bedriva en effektiv verksamhet inom ramen för vår affärsmodell och företagsstruktur, på ett sätt som ger våra kunder effektiv service, bland annat genom att använda en rad centraliserade och lokaliserade affärsfunktioner.

Rättsliga anspråk

Vår process för rättsliga anspråk kan gälla för vilken som helst av de ovanstående Personuppgifter som vi samlar in om dig.

Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse/lagliga intressen (beroende på situationen)

För att effektivt försvara eller väcka talan för att skydda våra juridiska rättigheter och intressen och för att svara på utredningar från tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter.

3. HUR VI DELAR DIN PERSONLIGA INFORMATION

Vi delar dina Personuppgifter för följande ändamål:

 • Vi delar dina Personuppgifter med andra företag inom EMP-gruppen för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Du kan se en förteckning över EMP-gruppens företag och deras lokalisering i avsnitt REGISTERANSVARIGA FÖR DINA PERSONUPPGIFTER.
 • Vi delar dina Personuppgifter med företag som utför tjänster för vår räkning (och i vissa fall företag i EMP-gruppen), så att de kan stödja de tjänster vi tillhandahåller dig, inklusive de som anges nedan. Dessa kan omfatta konsulter, leverantörer av professionella rådgivningstjänster (t.ex. advokater och revisorer), digitala marknadsföringsbyråer (t.ex. för förbättrade reklamupplevelser), tjänsteleverantörer som är involverade i hosting (t.ex. molnleverantörer såsom Salesforce), marknadsföringsteknik (t.ex. för att skapa e-postkampanjer, automatisera e-post, hantera frånval etc.), dataanalys (t.ex. trafikanalys av webbplatser), betalningshantering (t.ex. Klarna, PayPal), orderhantering (t.ex. frakt/leverans av kundorder), infrastruktur (t.ex. utveckling av webbplatser och applikationer), revision (externa revisorer), IT-tjänster, kundservice, e-postleverans, kreditkortshantering och andra liknande tjänster.
 • För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kommer vi att överföra Personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderuppgifter till Klarna. Detta gör det möjligt för Klarna att bedöma om du kan använda de betalningsmetoder som Klarna erbjuder och att anpassa betalningsmetoderna efter dina behov. Allmän information om Klarna hittar du här. Dina Personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och enligt vad som anges i .
 • Vi delar dina Personuppgifter (endast e-postadress) med tredje parter (inklusive våra marknadsföringspartners t.ex. Funko och artister) för att tillåta dem att skicka marknadsföringskommunikation till dig i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Till exempel när du registrerar dig för att få en artists nyhetsbrev.
 • Vi delar dina Personuppgifter med våra sociala mediepartners i syfte att genomföra målgruppsannonsering på sociala medier och när vi använder plug-ins för sociala medier på våra plattformar.
 • Vi delar dina Personuppgifter med tredje parter som sponsrar tävlingar, lotterier och liknande kampanjer så att de kan erbjuda och administrera sådana tävlingar, lotterier och kampanjer.
 • Alla Personuppgifter som du publicerar eller lämnar ut på, eller via, offentliga delar av våra Plattformar (t.ex. via anslagstavlor, chatt, profilsidor och bloggar) blir offentlig information och kan vara tillgänglig för besökare på våra Plattformar och för allmänheten och kan omfördelas via internet och andra mediekanaler där de når en ännu bredare publik.
 • Vi delar dina Personuppgifter om vi är skyldiga att göra det, för att uppfylla (och/eller där vi rimligen tror att vi är skyldiga att uppfylla) någon rättslig eller regulatorisk skyldighet, såsom enligt domstolsbeslut, verkställighetsåtgärder från tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpning; eller för att verkställa något avtal vi har med dig; eller för att skydda EMP-gruppens, dina, andra tredje parters, användare av våra plattformars eller allmänhetens rättigheter, egendom, säkerhet eller trygghet.
 • Vi delar dina Personuppgifter i samband med en försäljning eller affärstransaktion. Vi har ett legitimt intresse av att lämna ut eller överföra dina Personuppgifter till en tredje part i händelse av omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden). Sådana tredje parter kan t.ex. vara en förvärvande enhet och dess rådgivare.
 • Vi delar dina Personuppgifter för att genomdriva våra villkor eller andra avtal som vi har med dig och för att göra det möjligt för oss att vidta tillgängliga åtgärder eller begränsa de skador som vi kan drabbas av i samband med en åtgärd, t.ex. enligt domstolsbeslut och genom att anlita inkassobyråer.

4. ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Observera att till följd av EMP-gruppens globala karaktär kan dina Personuppgifter lagras och behandlas i alla länder där vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer, och genom att använda våra plattformar förstår du att dina Personuppgifter kan överföras till länder utanför ditt hemland, inklusive länder utanför EES såsom USA, som kan ha dataskyddsregler som skiljer sig från dem i ditt land.

Vissa länder utanför EES erkänns av Europeiska kommissionen som länder med en adekvat nivå av dataskydd enligt EES-standarder (den fullständiga listan över dessa länder finns tillgänglig här). För överföringar från EES till länder som inte anses lämpliga av Europeiska kommissionen (inklusive USA) har vi ingått Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av Personuppgifter som ett skydd för överföringen av din information. Du kan få en kopia av denna skyddsåtgärd genom att skicka e-post till oss (se våra kontaktuppgifter i avsnitt KONTAKTA OSS) eller läsa standardvillkoren genom att följa denna länk.

Se avsnittet “Överför vi dina Personuppgifter” i Landspecifika scheman i denna Sekretesspolicy för information om hur vi skyddar dina Personuppgifter när de överförs från ditt bosättningsland till en plats utanför ditt bosättningsland.

5. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behåller dina Personuppgifter så länge som det behövs eller är tillåtet med hänsyn till det eller de ändamål för vilka de samlades in och i enlighet med tillämplig lag.

De kriterier vi använder för att fastställa våra lagringsperioder inkluderar:

 • Hur länge vi har en pågående relation med dig och tillhandahåller våra plattformar till dig (t.ex. så länge du har ett konto hos oss eller fortsätter att använda plattformarna);
 • Om det finns en rättslig skyldighet som vi omfattas av (t.ex. kräver vissa lagar att vi håller register över dina transaktioner under en viss period innan vi kan radera dem);
 • Om det är lämpligt att behålla dem mot bakgrund av vår rättsliga ställning (t.ex. när det gäller tillämpliga preskriptionstider, rättstvister eller myndighetsutredningar), och
 • Eventuella riktlinjer som utfärdats av relevanta rättsliga myndigheter och dataskyddsmyndigheter.

6. KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Vi ber dig att inte skicka oss, och inte lämna ut till oss, några känsliga Personuppgifter (t.ex. personnummer, information relaterad till ras eller etniskt ursprung, sexuell läggning eller sexualliv, politiska åsikter, religion eller filosofiska övertygelser, hälsorelaterad information, kriminell bakgrund eller medlemskap i fackförening) på eller via våra plattformar eller på annat sätt om vi inte uttryckligen begär denna information för angivna ändamål.

7. DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER

Du har ett antal rättigheter (med förbehåll för vissa villkor och undantag) när det gäller dina uppgifter. Du kan utöva vilken som helst av dessa rättigheter genom att kontakta oss. Vänligen se våra kontaktuppgifter i avsnitt KONTAKTA OSS.
När du kontaktar oss ber vi dig klargöra vilka rättigheter du vill utöva, vilka åtgärder du vill att vi ska vidta avseende dina Personuppgifter och eventuella detaljer om de Personuppgifter som din begäran avser. Detta gör att vi kan hantera din förfrågan mer effektivt.
För att skydda dig kan du behöva lämna ytterligare information för att verifiera din identitet innan vi behandlar din begäran. Vi kommer att försöka tillmötesgå din begäran så snart det är praktiskt möjligt och inom alla lagstadgade tidsfrister.
Du har rätt att invända mot att vi använder dina Personuppgifter där vi åberopar “rättmätiga intressen” som en laglig grund för att behandla dina Personuppgifter eller om vi använder dina Personuppgifter för direkt marknadsföring (dvs. om du inte längre vill få nyhetsbrev, uppdateringar och annan marknadsföringskommunikation från oss för direkt marknadsföring).


Rättigheter Vad innebär detta?

Rätten att bli informerad

Du har rätt att få tydlig, transparent och lättbegriplig information om hur vi använder dina Personuppgifter och dina rättigheter. Det är därför vi förser dig med informationen i denna integritetspolicy.

Rätten till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina Personuppgifter (om vi behandlar dem) och viss annan information (som den information som finns i denna integritetspolicy).
Detta är för att du ska vara medveten om och kunna kontrollera att vi använder dina Personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få dina Personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga.

Rätten till radering

Detta kallas även “rätten att bli bortglömd” och innebär enkelt uttryckt att du kan begära att dina Personuppgifter raderas eller tas bort om det inte finns något skäl som tvingar oss att fortsätta använda dem. Detta är inte en allmän rätt till radering; det finns undantag.

Rätten att begränsa behandlingen

Du har rätt att “blockera” eller förhindra vidare användning av dina Personuppgifter. När behandlingen är begränsad kan vi fortfarande lagra dina Personuppgifter, men vi får inte använda dem vidare. Vi har listor över personer som har begärt att ytterligare användning av deras Personuppgifter ska “blockeras” för att se till att begränsningen respekteras i framtiden.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att motta dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att begära att dessa uppgifter överförs till en annan registeransvarig om detta är tekniskt genomförbart. Denna rättighet gäller endast Personuppgifter som du själv har lämnat till oss (inte någon annan information), som vi behandlar med automatiserade medel.

Rätten att göra invändningar

Du har rätt att invända mot användningen av dina Personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. när vi inte behöver behandla dina Personuppgifter för att uppfylla en avtalsenlig eller annan rättslig skyldighet. Du kan t.ex. invända mot att dina Personuppgifter används för direkt marknadsföring. Vi kan fortfarande lagra dina Personuppgifter, men vi kan inte längre använda dem på det sätt som du har bett oss om att inte göra.

Rätten att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering

Du har rätt att dina Personuppgifter inte används för att fatta helt automatiserade beslut om dig som påverkar dig. Du har till exempel rätt att dina Personuppgifter inte används för att skapa en profil av dig som automatiserade beslut senare baseras på utan att det finns någon mänsklig inblandning i den behandlingen.

Rätten att lämna in ett klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål om hur vi hanterar eller behandlar dina Personuppgifter till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där du är bosatt, arbetar eller där en påstådd överträdelse har skett.
Se kontaktuppgifterna till den behöriga tyska tillsynsmyndigheten (gäller för alla App-butiker och webbplatser utom de som anges nedan):
Adress: Dataskyddsmyndigheten i delstaten Niedersachsen (Tyskland), Prinzenstraße 5, 30159 Hannover.
Telefonnummer: 0049511 120 – 4500.
Fax: 0049511 120 – 4599.
Email: poststelle@lfd.niedersachsen.de
Webbplats: htttp://www.lfd.niedersachsen.de


För Belgien (App-butikerna “Large Popmerchandising België”, “Large Popmerchandising België en français” och www.large.be):
Adress: Belgiska dataskyddsmyndigheten, Rue de la Presse 35, 1000 Bryssel
Telefonnummer: +32 (0)2 274 48 00
E-post: contact@apd-gba.be
Webbplats: https://www.dataprotectionauthority.be/


För Italien (App-butik ”EMP Italia” och www.emp-online.it):
Adress: Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma
Telefonnummer: + 39 06 69 6771
E-post: protocollo@gpdp.ity
Webbplats: https://www.garanteprivacy.it/


För Nederländerna (App-butik “Large Popmerchandising Nederland” och www.large.nl):
Adress: Autoriteit Persoonsgegevens, PO Box 93374, 2509 AJ DEN HAAG
Telefonnummer: +31 (0)70 - 888 85 00
Fax: +31 (0)70 - 888 85 01
E-post: internationaal@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Webbplats: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


För Storbritannien (App-butik “EMP United Kingdom” och www.emp.co.uk):
Adress: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF.
Telefonnummer: 0303 123 1113.
Webbplats: https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Rätten att återkalla samtycke

Om du har gett ditt samtycke till något vi gör med dina Personuppgifter har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke (men om du gör det betyder det inte att allt vi har gjort med dina Personuppgifter med ditt samtycke fram till den punkten är olagligt). Detta inkluderar rätten att återkalla samtycke till att vi använder dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Se avsnittet “Dina integritetsrättigheter” i Landspecifika scheman i denna integritetspolicy för information om specifika dataskyddsrättigheter som gäller i din jurisdiktion.

8. UPPDATERINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi kan när som helst ändra denna integritetspolicy. Vi kommer att meddela dig om alla betydande ändringar där vi har en relation med dig och på annat sätt lägga ut uppdaterade versioner på vår webbplats från tid till annan. Ta en titt på Senast uppdaterad högst upp på denna sida för att se när denna sekretesspolicy senast reviderades. Eventuella ändringar av denna Integritetspolicy träder i kraft när vi gör den reviderade Integritetspolicyn tillgänglig på eller via våra onlineplattformar.

9. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller funderingar om denna integritetspolicy eller vår databehandling, vänligen kontakta oss via e-post på datenschutz@emp.de (gäller för Tyskland, dvs. App-butik “EMP Deutschland” och www.emp.de) eller på en landspecifik e-postadress. Vi har inkluderat en tabell här med e-postadresser för varje land.


Om det passar dig bättre kan du också skriva till oss på följande adresser:

Tyskland
(gäller för alla App-butiker och webbplatser utom de som anges nedan)

E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Darmer Esch 70a
49811 Lingen
Tyskland

Belgien
(App-butikerna “Large Popmerchandising België”, “Large Popmerchandising België en français” och www.large.be)

Large Popmerchandising BVBA
Middelmolenlaan 175 postvak 23
2100 Antwerpen
Belgien

Italien
(App-butik “EMP Italia” och www.emp-online.it)

EMP Mailorder Italia S.r.l.
Via XX Settembre 70/G
37036 SAN MARTINO B.A. - VR –
Italien

Nederländerna
(App-butik “Large Popmerchandising Nederland” och www.large.nl)

Large Popmerchandising BV
Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag
Nederländerna

Storbritannien
(App-butik “EMP United Kingdom” och www.emp.co.uk)

EMP Mail Order UK Ltd.
c/o Francis Clark LLP
Melville Building East
Unit 18, 23 Royal William Yard
Plymouth
Devon
PL1 3GW
Storbritannien

Dataskyddsombud:
Du kan direkt kontakta vårt dataskyddsombud på följande adress:

Dataskyddsombud
André Bosse
Darmer Esch 70a
49811 Lingen
TYSKLAND
telefon: 0049 591 - 914310
e-post: datenschutz@emp.de eller se här för en lista över landspecifika e-postadresser.

Observera att e-postkommunikation inte alltid är säker, så skicka inte med kreditkortsuppgifter eller annan känslig information i dina e-postmeddelanden till oss.

10. LANDSPECIFIKA SCHEMAN

10.1 Storbritannien (UK)

ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

EES-länder erkänns av Storbritannien som tillhandahållande av en adekvat nivå av dataskydd och som sådana överföringar av dina Personuppgifter från Storbritannien till ett EES-land är för närvarande tillåtna enligt brittisk lag. Dessutom är överföringar av dina Personuppgifter till vissa länder utanför EES för närvarande tillåtna av Storbritannien förutsatt att dessa länder har certifierats av Europeiska kommissionen som att de tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd enligt EES-standarder (den fullständiga listan över dessa länder finns tillgänglig här).

För överföringar från Storbritannien till länder som inte anses lämpliga av Europeiska kommissionen (inklusive USA), är de standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen avseende överföring av Personuppgifter för närvarande certifierade av Storbritannien som en giltig skyddsåtgärd för överföringen av din information och vi har infört dessa standardavtalsklausuler där vi överför dina Personuppgifter till länder som inte anses av Storbritannien tillhandahålla en tillräcklig nivå av dataskydd. Du kan få en kopia av denna skyddsåtgärd genom att kontakta dataprotection@emp.co.uk eller läsa standardvillkoren genom att följa denna länk.

DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER

Sekretessrättigheter om du befinner dig i Storbritannien eller om dina Personuppgifter innehas av EMP Mail Order UK Ltd:

Du har ett antal rättigheter (med förbehåll för vissa villkor och undantag) när det gäller dina Personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss på dataprotection@emp.co.uk eller via våra kontaktuppgifter i avsnitt KONTAKTA OSS.

Du har rätt att invända mot att vi använder dina Personuppgifter där vi åberopar “rättmätiga intressen” som en laglig grund för att behandla dina Personuppgifter eller om vi använder dina Personuppgifter för direkt marknadsföring (dvs. om du inte längre vill få nyhetsbrev, uppdateringar och annan marknadsföringskommunikation från oss för direkt marknadsföring).

Rättigheter

Vad innebär detta?

Rätten att bli informerad

Du har rätt att få tydlig, transparent och lättbegriplig information om hur vi använder dina Personuppgifter och dina rättigheter. Det är därför vi förser dig med informationen i denna integritetspolicy.

Rätten till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina Personuppgifter (om vi behandlar dem) och viss annan information (som den information som finns i denna integritetspolicy).
Detta för att du ska vara medveten om och kunna kontrollera att vi använder dina Personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få dina Personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga.

Rätten till radering

Detta kallas även “rätten att bli bortglömd” och innebär enkelt uttryckt att du kan begära att dina Personuppgifter raderas eller tas bort om det inte finns något skäl som tvingar oss att fortsätta använda dem. Detta är inte en allmän rätt till radering; det finns undantag.

Rätten att begränsa behandlingen

Du har rätt att “blockera” eller förhindra vidare användning av dina Personuppgifter. När behandlingen är begränsad kan vi fortfarande lagra dina Personuppgifter, men vi får inte använda dem vidare. Vi har listor över personer som har begärt att ytterligare användning av deras Personuppgifter ska “blockeras” för att se till att begränsningen respekteras i framtiden.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att motta dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att begära att dessa uppgifter överförs till en annan registeransvarig om detta är tekniskt genomförbart. Denna rättighet gäller endast Personuppgifter som du själv har lämnat till oss (inte någon annan information), som vi behandlar på automatiserade sätt.

Rätten att göra invändningar

Du har rätt att invända mot användningen av dina Personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. när vi inte behöver behandla dina Personuppgifter för att uppfylla en avtalsenlig eller annan rättslig skyldighet. Du kan t.ex. invända mot att dina Personuppgifter används för direkt marknadsföring. Vi kan fortfarande lagra dina Personuppgifter, men vi kan inte längre använda dem på det sätt som du har bett oss om att inte göra.

Rätten att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering

Du har rätt att dina Personuppgifter inte används för att fatta helt automatiserade beslut om dig som påverkar dig. Du har till exempel rätt att dina Personuppgifter inte används för att skapa en profil av dig som automatiserade beslut senare baseras på utan att det finns någon mänsklig inblandning i den behandlingen.

Rätten att lämna in ett klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål om hur vi hanterar eller behandlar dina Personuppgifter till den brittiska dataskyddsmyndigheten (ICO). Se ICO:s kontaktuppgifter nedan:

Adress: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House,
Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF.
Telefonnummer: 0303 123 1113.
Webbplats: https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Rätten att återkalla samtycke

Om du har gett ditt samtycke till något vi gör med dina Personuppgifter har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke (men om du gör det betyder det inte att allt vi har gjort med dina Personuppgifter med ditt samtycke fram till den punkten är olagligt). Detta inkluderar rätten att återkalla samtycke till att vi använder dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål.