INTEGRITETSPOLICY

SENAST UPPDATERAD 2023-01-18


E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH (”EMP”), ett Warner Music Group-bolag tar integritetsfrågor på allvar och vill att du ska bli känna till hur vi samlar in, använder och lämnar ut uppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi arbetar i samband med uppgifter som vi, något av våra EMP-bolag (E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft GmbH, EMP Mail Order UK Ltd, Emp Mailorder Italia S.r.l., Large Popmerchandising B.V. och Large Popmer-chandising B.V.B.A) eller våra tredjepartsleverantörer samlar in via vissa av de webbplatser, webbegenskaper (t.ex. widgets och appar) och mobilappar (”mobilappar”) som vi äger eller kontrollerar, som länkar till denna integritetspolicy (var för sig ”Egenskap” eller tillsammans ”Egenskaper”). Genom att tillhandahålla dina personuppgifter (definierade enligt nedan) till oss genom Egenskaper, bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i denna integritetspolicy.

1. PERSONUPPGIFTER

1.1 Personuppgifter som vi samlar in

Två typer av uppgifter samlas in i samband med Egenskaper: Personuppgifter och öv-riga uppgifter. Personuppgifter är uppgifter som identifierar dig eller gör så att just du kan identifieras. Övriga uppgifter är alla andra uppgifter som inte avslöjar din identitet. Om vi enligt tillämplig lagär skyldiga att behandla övriga uppgifter som personuppgifter, kan vi använda och lämna ut dem för de syften vi använder och lämnar ut personupp-gifter som beskrivs i denna policy. Övriga uppgifter behandlas separat nedan, under rubriken ”ÖVRIG UPPGIFTER”.

Vi och våra tredjepartsleverantörer kan exempelvis samla in följande personuppgifter från dig:

 • Namn
 • Postadress (inklusive fakturerings- och leveransadress)
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Födelsedatum
 • Kreditkorts- och bankkortsnummer
 • Uppgifter om köp
 • Storlek, vikt – om du använder en storlekshjälp

1.2 Insamling av personuppgifter

Vi och våra tredjepartsleverantörer samlar in personuppgifter via Egenskaper på olika sätt, inklusive:

1.2.1 Via Egenskaper

Vi kan samla in personuppgifter via Egenskaper, till exempel när du anmäler dig till ett nyhetsbrev eller kommunicerar på annat sätt via Egenskaper, registrerar ett kund-konto, gör ett köp eller en förfrågan.

1.2.2 Offline

Vi kan samla in dina personuppgifter offline, t.ex. om du ger oss uppgifterna i en E.M.P.-butik eller i en konsertarena.

1.2.3 Från andra källor

Vi kan få dina personuppgifter från andra källor, exempelvis:

 • adressdatabaser eller
 • marknadsföringspartners när de delar uppgifter med oss i samband med marknadsförings och reklamkampanjer avseende vår verksamhet.

Om du använder ditt sociala medier-konto eller annat tredjepartskonto för att delta i våra utlottningar, tävlingar eller kampanjer eller går in på ett sådant konto på våra Egenskaper, delar du vissa personuppgifter från ditt tredjepartskonto med oss, som exempelvis kan omfatta ditt namn, din e-postadress, bild, förteckning över kontakter i sociala medier, lyssningshistorik, favoritlåtar och alla övriga uppgifter du gör tillgängliga eller som annars är tillgängliga för oss när du ansluter genom ett sådant tredjepartskonto.

1.2.4

Du är inte skyldig enligt lag eller avtal att tillhandahålla några personuppgifter till oss. När du till exempel deltar i olika saker som erbjuds genom Egenskaper, samlar vi in personuppgifter från dig för att göra det möjligt för dig (eller oss) att göra din upplevelse i Egenskaper fullständig.

1.3 Hur vi använder personuppgifterna

Vi och våra tredjepartsleverantörer använder personuppgifter i följande affärssyften som omfattar att:

1.3.1

Tillhandahålla Egenskaper-funktionen och uppfylla dina önskemål.

 • Tillhandahålla Egenskaper-funktionen, såsom att se till att du får åtkomst till ditt registrerade konto och i samband därmed erbjuda kundservice.
 • Besvara dina förfrågningar och uppfylla dina önskemål när du kontaktar oss via ett av våra kontaktformulär online eller på annat sätt, till exempel när du skickar oss frågor, förslag, beröm eller klagomål, eller när du begär uppgifter om våra Egenskaper.
 • Skicka administrativ information till dig, inklusive uppgifter om Egenskaper och ändringar i våra villkor och policyer.
 • Slutföra och fullfölja ditt köp, till exempel för att behandla dina betalningar, leve-rera din beställning, kommunicera med dig angående ditt köp och ge dig kund-service i samband med köpet.
 • Tillhandahålla internationell kundservice för alla A.M.P.-bolag.

Vi genomför dessa aktiviteter för att hantera vårt avtalsförhållande med dig och/eller för att fullgöra en rättslig skyldighet.

1.3.2

Förse dig med vårt nyhetsbrev och/eller annat marknadsföringsmaterial och underlätta social delning.

 • Regelbundet skicka nyhetsbrev med information om våra produkter och tjäns-ter och nyhetsbrev med information från våra närstående bolag inom Warner Music Group. Du kan också välja att lämna ytterligare information när du pre-numererar på nyhetsbrevet. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, kommer du att få ett e-postmeddelande från oss. [För att genomföra din prenumeration på vårt nyhetsbrev ska du klicka på aktiveringslänken i det e-postmeddelandet.
 • Skicka dig annan marknadsföringskommunikation som vi tror kan vara av in-tresse för dig om du har angett att du vill ta emot det (inklusive, utan begräns-ning, våra tredjepartsleverantörer som skickar direktreklam och andra typer av reklam).
 • Skicka SMS/textmeddelanden till ditt telefonnummer, t.ex. om du har deltagit i en utlottning med detta nummer och angett att du vill ta emot dem. Kom ihåg att det kan förekomma avgifter för meddelanden och dataöverföring. Kontakta din mobiltjänstleverantör för tillämpliga avgifter.

Vi genomför detta med ditt samtycke eller för att vi har ett berättigat intresse.

1.3.3

Analys av personuppgifter för affärsrapportering och tillhandahållande av personligt anpassade tjänster.

 • Analysera eller förutsäga våra användares preferenser för att utarbeta aggre-gerade trendrapporter om hur vårt digitala innehåll används, så att vi kan för-bättra våra Egenskaper.
 • Anpassa din upplevelse av Egenskaper med hjälp av din IP-adress genom att presentera innehåll, produkter och erbjudanden som är skräddarsydda för dig.

Vi tillhandahåller personligt anpassade tjänster antingen med ditt samtycke eller för att vi har ett berättigat intresse.

1.3.4

Låta dig att delta i utlottningar, tävlingar eller andra kampanjer.

 • Låta dig delta i utlottningar, tävlingar och liknande kampanjer med ditt namn, adress och e-postadress och för att administrera dessa aktiviteter. Några av dessa aktiviteter har flera regler som kan innehålla ytterligare uppgifter (t.ex. födelsedatum) om hur vi använder och lämnar ut dina personuppgifter, så vi fö-reslår att du läser dessa regler noggrant, i händelse av en konflikt mellan såd-ana regler och denna integritetspolicy kommer sådana regler att gälla.
 • EMP skickar ut ett e-postmeddelande för att meddela dig tävlingsresultat. Om du vinner en tävling kan EMP publicera ditt namn.

Vi använder dessa uppgifter för att hantera vårt avtalsförhållande med dig

1.3.5

Samla in och/eller avidentifiera personuppgifter

 • Vi kan samla in och/eller avidentifiera personuppgifter så att de inte längre be-traktas som personuppgifter. Detta gör vi för att generera övriga uppgifter för vår användning, som vi kan använda och lämna ut för andra ändamål.

Vi genomför detta för att vi har ett berättigat intresse.

1.3.6

Uppnå våra affärssyften

 • Dataanalys t.ex., är ett sätt för oss att förbättra effektiviteten i våra Egenskap-er,
 • Granskningar, för att verifiera att våra interna processer fungerar som avsett och uppfyller rättsliga, lagstadgade eller avtalsmässiga krav,
 • I övervakningssyfte avseende bedrägerier och säkerhet, exempelvis för att upptäcka och förhindra cyberattacker eller försök att begå identitetsstölder,
 • För utveckling av nya produkter och tjänster,
 • För att förbättra eller förändra våra nuvarande produkter och tjänster,
 • För att identifiera användningstrender, till exempel förstå vilka delar av våra Egenskaper som är mest intressanta för användarna,
 • För att bestämma hur effektiva marknadsföringskampanjer är, så att vi kan anpassa våra kampanjer till användarnas behov och intressen, och
 • För att driva och utöka vår affärsverksamhet, exempelvis förstå vilka delar av våra Egenskaper som är mest intressanta för användarna så att vi kan foku-sera energin på att möta våra användares intressen.

Vi genomför dessa aktiviteter för att hantera vårt avtalsförhållande med dig, för att full-göra en rättslig skyldighet och/eller för att vi har ett berättigat intresse.

1.4 Lämna ut personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter:

1.4.1

1.4.1 Till Warner Music Group och dess närstående bolag för marknadsföringssyften. Du kan se en förteckning över Warner Music Group och var vi finns härhttps://wminewmedia.com/affiliates/.

För ytterligare information om Warner Music Groups policyer för skydd av personupp-gifter, se vår integritetspolicy på https://wminewmedia.com/privacy/.

1.4.2

Till våra tredjepartsleverantörer (och i vissa falla våra närstående bolag) för att underlätta de tjänster som de tillhandahåller till oss.

 • Dessa kan omfatta leverantörer av tjänster som hosting, dataanalys, betal-ningsbehandling, ordereffektuering, infrastruktur, IT-tjänster, kundservice, e-postleverans, kreditkortsbehandling, revision och andra liknande tjänster så att de kan förse oss med sådana tjänster.
 • För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig. Mer information om Klarna kan du hitta här . Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy .

1.4.3

Till tredje part så att de kan skicka marknadsföringskommunikation som överens-stämmer med dina val.

 • Oberoende tredje part eller deras leverantörer, för att låta dem skicka, eller vara orsak till att det skickas, marknadsföringskommunikation till dig i media online och offline.
 • Våra artister (inklusive alla artisternas bandmedlemmar, om tillämpligt) och de-ras representanter, så att artisterna och deras representanter kan använda dessa uppgifter för att skicka kommunikation (inklusive marknadsföringskom-munikation) som de tror kan vara av intresse för dig, inklusive, exempelvis, om du (a) registrerar dig för att vara med på den tillämpliga artistens e-postlista och/eller för att få denne artists nyhetsbrev, (b) registrerar dig på den tillämp-liga artistens webbplats, eller (c) på annat sätt har angett att du vill ta emot in-formation och/eller marknadsföringskommunikation från den tillämpliga artisten. Vi kontrollerar inte och är inte ansvariga för artisternas och deras representan-ters användning av personuppgifter.

1.4.4

Till en aktuell artist som inte längre hör till oss, om du visar intresse för en sådan artist (till exempel genom att registrera sig på artistens webbplats) till tredje part som spons-rar utlottningar, tävlingar och liknande kampanjer så att de kan underlätta och admini-strera sådana utlottningar, tävlingar och kampanjer.

1.4.5

Genom att använda Egenskaper kan du välja att lämna ut personuppgifter

 • På eller via anslagstavlor, chatt, profilsidor och bloggar och andra tjänster där du kan publicera information och material. Observera att all information och allt material som du publicerar eller lämnar ut på eller via en propert blir offentlig in-formation och kan vara tillgängligt för besökare på sådan Egenskap och för allmänheten och kan sändas vidare via internet och andra mediekanaler där de når en ännu bredare publik. Vi uppmanar dig att vara mycket försiktig när du bestämmer dig för att lämna ut dina personuppgifter eller andra uppgifter på el-ler genom Egenskaper.

1.5 Övrig användning och utlämning

Vi använder och lämnar också ut dina personuppgifter om det behövs eller är lämpligt, särskilt när vi har rättslig skyldighet eller berättigat intresse att göra det:

1.5.1

För att följa tillämplig lag.

 • Detta kan inkludera lagar utanför ditt hemland

1.5.2

För att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter.

 • Dessa kan omfatta myndigheter utanför ditt hemland

1.5.3

För att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter.

 • Till exempel när vi besvarar på förfrågningar och framställningar från brottsbe-kämpande myndigheter.

1.5.4

Av andra rättsliga skäl.

 • För att upprätthålla våra villkor
 • För att skydda vår eller något av våra närstående bolags eller artisters verk-samhet,
 • För att skydda våra, närstående bolags eller våra artisters rättigheter, integri-tet, säkerhet eller egendom, dig eller andra, eller
 • För att låta oss rikta anspråk eller begränsa de skador som vi kan lida.

1.5.5

I samband med en försäljning eller en affärstransaktion

 • Vi har ett berättigat intresse av att lämna ut eller överföra dina personuppgifter till en tredje part i händelse av omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, tilldelning, överföring eller annan disposition av hela eller eventuell del av vår verksamhet, våra tillgångar eller vårt lager (inklusive i samband med eventuell konkurs eller liknande förfaranden). Sådan tredje part kan omfatta, till exempel en förvärvande enhet och dess rådgivare.

1.6 Lagringsperiod

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som de behövs eller tillåts mot bakgrund av det eller de syften för vilka de erhölls och i överensstämmelse med tillämplig lag.

De kriterier som vi använder för att fastställa våra lagringstider omfattar:

 • Den tidsperiod vi har en pågående relation med dig och förser dig med Egen-skaper (till exempel så länge du har ett konto hos oss eller fortsätter att an-vända Egenskaper),
 • Oavsett om det finns en rättslig skyldighet som vi är föremål för (till exempel kräver vissa lagar att vi för register över dina transaktioner under en viss tid innan vi kan ta bort dem), eller
 • Om lagring rekommenderas mot bakgrund av vår rättsliga ställning (t.ex. när det gäller tillämpliga preskriptionsbestämmelser, rättstvister eller utredningar).

1.7 Känsliga uppgifter

Vi ber dig att inte skicka eller lämna ut till oss känsliga personuppgifter (t.ex. person-nummer, information avseende ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller annan tro, hälsa, kriminell bakgrund eller fackföreningsmedlemskap) på eller genom Egenskaper eller på annat sätt.

2. ÖVRIGA UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

Vi och våra tredjepartsleverantörer kan samla in övriga uppgifter (definierade ovan) såsom:

 • Uppgifter om webbläsare och enhet
 • Användardata för mobilapp
 • Serverloggfiler
 • Uppgifter som samlas in via cookies, pixeltaggar och annan teknik. Besök vår cookiepolicy cookiepolicy för ytterligare information om hur vi använder cookies.
 • Information om geografisk plats
 • Demografiska uppgifter och övriga uppgifter från dig som inte är identifierbara
 • Information om hur du använder Egenskaper
 • Aggregerade uppgifter

2.1 Hur vi kan samla in övriga uppgifter

Vi och våra tredjepartsleverantörer kan samla in övriga uppgifter på olika sätt, inklu-sive:

2.1.1

Via din webbläsare eller din enhet:

Vissa uppgifter samlas in av de flesta webbläsare, till exempel Media Access Control (MAC)-adress, enhetstyp (Windows eller Macintosh), skärmupplösning, version av operativsystem, typ och version av internetwebbläsare och vilken version av en Egenskap som du är använder. Vi och våra tjänsteleverantörer kan också samla in en unik enhetsidentifierare som tilldelats av oss eller våra tjänsteleverantörer till den enhet från vilken du får tillgång till en Egenskap och andra transaktionsuppgifter för den en-het som vi och våra tjänsteleverantörer kan använda för att leverera innehåll och an-nonser till enheten.

2.1.2

Via din användning av mobilappar:

När du laddar ned och använder en mobilapp kan vi och våra tjänsteleverantörer spåra och samla in användardata för mobilappen, till exempel datum och tid då mobil-appen på din enhet får åtkomst till våra servrar och vilka uppgifter och filer som har laddats ned till mobilappen baserat på ditt enhetsnummer.

2.1.3

Via serverloggfiler:

En IP-adress (Internet Protocol) är ett nummer som automatiskt tilldelas din enhet från vilken du kommer åt en Egenskap från din internetleverantör (ISP), och identifieras och loggas automatiskt i våra serverloggfiler när du besöker en Egenskap, tillsam-mans med tiden för besöket och aktiviteten i Egenskapen. Vi och våra tjänsteleveran-törer använder IP-adresser för att bl.a. beräkna användningsnivåer för Egenskaper, hjälpa till att diagnostisera serverproblem, administrera Egenskaper och fastställa un-gefär var du befinner dig geografiskt.

2.1.4

Med hjälp av cookies:

Vi och våra tjänsteleverantörer kan använda cookies, pixeltaggar, web beacons, Adobe Flash-teknik (inklusive Flash Local Stored Objects (”Flash LSO:er”)) och an-nan liknande teknik för att bland annat bättre kunna förse dig med mer personanpas-sad information om våra produkter och tjänster, och för tredje part, underlätta din åt-komst till och användning av Egenskaper och samla in och lagra uppgifter om hur du använder Egenskaper. Exempelvis kan pixeltaggar och web beacons användas i an-slutning till en Egenskap för att bland annat spåra hur de som använder Egenskaper agerar, mäta hur framgångsrika marknadsföringskampanjer är och sammanställa sta-tistik om svarsfrekvensen för en Egenskap och hur den används.

 • Om du inte vill ha uppgifter som samlas in genom användning av cookies, finns det på de flesta enheter ett enkelt sätt att få åtkomst till Egenskaper som gör att du kan tacka nej till att använda cookies. Besök http://www.allaboutcookies.org/ för att få veta mer om cookies. Om du väljer att tacka nej till att använda cookies kanske vissa eller alla Egenskaper, funktioner och annonser som finns tillgängliga via Egenskaper inte är tillgängliga för dig.
 • Om din enhet lagrar Flash LSO:er och om du inte vill att de lagras på den enhet där du får åtkomst till Egenskaper, kan du justera inställningarna för din Flash-spelare så att den blockerar Flash LSO-lagring med hjälp av verktygen som finns i panelen Lagringsinställningar för webbplatser. Du kan också styra Flash LSO:er genom att gå till panelen för Globala lagringsinställningar och följa in-struktionerna (som kan innehålla instruktioner som till exempel förklarar hur man tar bort befintliga Flash LSO:er (kallas ”information” på Macromedia-webbplatsen), hur man förhindrar att Flash LSO:er placeras på din enhet utan att du har tillfrågats, och (för Flash Player 8 och senare) hur man blockerar Flash LSO:er som inte levereras av operatören på den sida du befinner dig på just då). Observera att inställning av Flash Player för att begränsa eller be-gränsa godkännande av Flash LSO:er kan försämra eller hindra vissa av Flash-appens funktioner, inklusive, eventuellt, Flash-appar som används i an-slutning till Egenskaper eller vårt innehåll. Vi förväntar oss att våra tjänsteleve-rantörer och teknikleverantörer respekterar alla beslut som du tar för att in-skränka eller begränsa Flash LSO:er, men vi kan inte garantera att de kommer att göra det.
 • Användningen av dessa tekniker gör det möjligt för tredje part och deras leve-rantörer att leverera annonser om våra produkter och tjänster, och andras produkter och tjänster, när du använder Egenskaper eller andra appar eller besöker webbplatser eller webbegenskaper på internet på någon av dina en-heter. Dessa parter kan placera så kallade pixeltaggar, web beacons, spårpix-lar eller liknande teknik på den enhet du använder för att få åtkomst till Egen-skaper, och andra appar eller webbplatser på internet, och även placera eller känna igen tredjepartscookies när du använder Egenskaper eller andra appar, webbplatser eller webbegenskaper. De kan också använda denna teknik, till-sammans med uppgifter som de samlar in om din användning online, för att känna igen dig på de enheter du använder, till exempel en mobil enhet och en bärbar dator. Dessa tredje parter kan använda uppgifter om dina besök, på de olika enheter som du använder, på Egenskaper och andra appar, webbplatser eller webbegenskaper (exklusive ditt namn, din adress och ditt telefonnum-mer), samt uppgifter som mottagits från tredje part, för att tillhandahålla annon-ser åt oss och andra om varor och tjänster som kan vara intressanta för dig. Om du vill veta mer om detta kan du besöka Network Advertising Initiative på www.networkadvertising.org eller Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info. Du kan också besöka dessa webbplatser för att välja bort den här annonseringstekniken i mobila och stationära webbläsare på den spe-cifika enhet som du använder för att få åtkomst till denna integritetspolicy.
 • Våra Egenskaper svarar inte på webbläsarbaserade DNT-signaler (Do Not Track – spåra ej).

2.1.5

Uppgifter om var du befinner dig geografiskt

Om du använder platsaktiverade produkter eller tjänster kan du skicka oss platsin-formation. När du använder en platsaktiverad tjänst kan vi samla in och behandla upp-gifter om din exakta geografiska plats, till exempel GPS-signaler som skickas av en mobil enhet. Vi och våra tredjepartsleverantörer och partners kan använda var din en-het befinner sig fysiskt för att förse dig med personliga platsbaserade tjänster, innehåll och annonser. I vissa fall kan du tillåta eller tacka nej till sådan användning av var din enhet befinner sig, men om du väljer att tacka nej kanske vi inte kan förse dig med passande personliga tjänster och innehåll.

2.1.6

Från dig:

Vi kan samla in demografiska uppgifter, till exempel ditt postnummer eller kön, såväl som övriga uppgifter, till exempel vilken typ av kommunikationsmedel du föredrar, när du ger oss dessa uppgifter till oss frivilligt. Det är inte säkert att dessa uppgifter identi-fierar dig eller någon annan som använder Egenskaper, såvida inte ytterligare uppgif-ter läggs till som gör att identifiering kan ske. I sådant fall kommer uppgifterna att be-handlas som personuppgifter.

2.1.7

Uppgifter om hur du interagerar med Egenskaper:

Vi kan samla in uppgifter om hur du interagerar med Egenskaper. Till exempel kan vissa Egenskaper använda analysverktyg för att hjälpa oss att bättre hjälpa dig genom förbättrade produkter, tjänster och ändringar i Egenskaper. Dessa insamlade uppgifter kan låta oss veta vilka tjänster och funktioner du använder mest inom en Egenskap, liksom enhetstyp och hårdvarufunktioner, nedladdningsspråk och -land etc.

2.1.8

Genom aggregerade uppgifter:

Vi kan samla in personuppgifter så att slutprodukten inte identifierar dig eller någon an-nan användare av Egenskaper, till exempel genom att använda personuppgifter för att beräkna hur många procent av våra användare som gillar en viss artist.

2.1.9

Vi samlar in personuppgifter när du registrerar ett kundkonto med enkel inloggning ('SSO'). Om du redan har ett konto hos en SSO-leverantör kan du registrera dig för ett kundkonto utan att gå igenom registrerings- och inloggningsprocessen. För att göra detta måste du bekräfta SSO-registreringen med en SSO-knapp och verifiera din identitet hos SSO-leverantören eller redan vara registrerad hos denna leverantör. Beroende på respektive SSO-leverantör förser du oss med några av dina personuppgifter från ditt SSO-konto under den första SSO-registreringsprocessen. Detta är vanligtvis namnet och e-postadressen för SSO-kontot. Vi använder dessa uppgifter för att skapa ditt kundkonto och länka det till SSO-kontot. Vi utför dessa aktiviteter för att upprättehålla vårt kundkontoavtalsförhållande med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

2.1.9.1 Logga in med Apple

Denna SSO-tjänst tillhandahålls av Apple Inc, One Apple Park Way; Cupertino, CA 95014, USA, och dess dotterbolag (tillsammans "Apple"). Mer information om SSO-tjänsten "Logga in med Apple" finns tillgänglig från Apple på https://support.apple.com/en-gb/HT210318 . Vi har ingen kontroll över de data som Apple samlar in genom användningen av tjänsten "Logga in med Apple" eller dess vidare bearbetning. För information om hur Apple behandlar data, se Apples sekretesspolicy på https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ .

2.1.9.2 Logga in med Google (SSO-knappen "Logga in med Google")

Denna SSO-tjänst tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, och dess dotterbolag (tillsammans "Google"). Google tillhandahåller mer information om SSO-tjänsten "Logga in med Google" på https://support.google.com/accounts/answer/112802?hl=sv . Vi har ingen kontroll över den data som Google samlar in genom användningen av tjänsten "Logga in med Google" eller dess vidare bearbetning. Mer information om hur Google behandlar data finns i Googles sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=sv-SE .

2.1.9.3 Sociala insticksprogram

Våra insticksprogram är inte integrerade i vår webbplats utan restriktion, utan enbart genom att använda en HTML-länk (så kallad ”shariff-plugin”). Denna typ av integration säkerställer att ingen anslutning kommer att etableras till tjänsten än från den sociala nätverksleverantören genom att använda vår webbplats. Om du klickar på en knapp i ett socialt nätverk öppnas ett nytt fönster och du får åtkomst till tjänsteleverantörens sida. För syftet med och omfattningen av datainsamling och den vidare behandlingen och användningen av data av sociala nätverksleverantörer på deras respektive webbplatser, och för dina tillhörande rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, hänvisar vi till leverantörernas integritetspolicyer.

2.2 Hur vi kan använda och lämna ut övriga uppgifter

Observera att vi kan använda och lämna ut övriga uppgifter för alla ändamål, förutom när vi är skyldiga att göra annat enligt tillämplig lag. Om viär skyldiga att behandla öv-riga uppgifter som personuppgifter enligt tillämplig lag, kan vi använda dem enligt be-skrivningen i avsnittet ”Hur vi kan samla in övriga uppgifter” ovan, samt för alla syften för vilka vi använder och lämnar ut personuppgifter. I vissa fall kan vi kombinera övriga uppgifter med personuppgifter (som att kombinera ditt namn med var du befinner dig geografiskt). Om vi kombinerar övriga uppgifter med personuppgifter kommer de kombinerade uppgifterna att behandlas som personuppgifter av oss så länge de är kombinerade.

3. SÄKERHET

Vi använder rimliga fysiska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda per-sonuppgifter som vi har kontroll över. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker bör du meddela oss omedelbart i enlighet med avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

4. DINA RÄTTIGHETER

4.1 Dina valmöjligheter angående hur vi använder och lämnar ut dina personupp-gifter

Du har många valmöjligheter när det gäller hur vi använder och lämnar ut dina person-uppgifter för marknadsföringsändamål.

Du kan välja att tacka nej till följande enligt nedan:

4.1.1

Ta emot marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från oss och våra närstå-ende bolag:

4.1.2

Om du inte vill ta emot marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från oss och våra närstående bolag framöver, kan du välja att tacka nej till att ta emot sådana e-postmeddelanden antingen genom att använda prenumerationsfunktionen i e-postmeddelandet eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dataprotection@emp-shop.se. Ta emot marknadsföringsrelaterade SMS/textmeddelanden från oss och våra närstå-ende bolag:

Om du inte vill ta emot marknadsföringsrelaterade SMS/textmeddelanden från oss och våra närstående bolag framöver, kan du välja att tacka nej till att ta emot sådana med-delanden genom att skicka tillbaka ”STOPP” eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dataprotection@emp-shop.se.

4.1.3

Vi delar dina personuppgifter med artister eller oberoende tredje part för deras marknadsföringsändamål:

Om du föredrar att vi framöver inte delar dina personuppgifter med artister eller obero-ende tredje part för deras marknadsföringsändamål, kan du tacka nej till denna delning genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataprotection@emp-shop.se.

Klargör tydligt i ditt e-postmeddelande vad det är du tackar nej till. Vi kommer att upp-fylla din begäran så snart det är rimligt möjligt, under alla omständigheter inom den lagstadgade tidsperioden. Observera att om du väljer att tacka nej till att ta emot mark-nadsföringsrelaterade meddelanden från oss, kan vi fortfarande skicka administrativa meddelanden till dig.

4.2 Hur du kan få tillgång till, ändra eller radera dina personuppgifter

Om du vill få åtkomst till, granska, ändra, uppdatera, dölja, begränsa eller radera per-sonuppgifter som du tidigare har gett oss, om du vill göra invändningar mot hur vi an-vänder dina personuppgifter eller om du vill begära att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att överföra dem till ett annat bolag (i den utsträckning denna rätt till dataportabilitet tillhandahålls till dig i tillämplig lagstiftning) kan du kontakta oss på: dataprotection@emp-shop.se. Vi kommer att besvara din begäran i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Du kan också lämna in ett klagomål till behörig dataskyddssmyndighet : Data Protection authority of the state of Lower Saxony (Germany), Prinzenstraße 5, 30159 Hannover; Telefon: 0511 120 – 4500; Telefax: 0511 120 – 4599; E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de, Internet: htttp://www.lfd.niedersachsen.de findest.

.
I din begäran ska du tydligt klargöra vilka personuppgifter du vill ändra, oavsett om du vill att dina personuppgifter tas bort från vår databas eller på annat sätt låter oss veta hur du vill begränsa vår användning av dina personuppgifter. För att skydda dig får vi bara utföra begäran avseende personuppgifter som är kopplade till den specifika e-postadress som du använder för att skicka din begäran till oss och vi kan behöva veri-fiera din identitet innan vi utför begäran. Vi kommer att försöka fullfölja din begäran så snart som det rimligen är praktiskt möjligt.

Observera att vi kan behöva behålla vissa uppgifter för registerhållningsändamål och/eller för att slutföra alla transaktioner som du påbörjade innan du begärde en änd-ring eller radering (t.ex. när du gör ett köp eller deltar i en kampanj kanske du inte kan ändra eller ta bort dina personuppgifter förrän efter det att köp eller kampanjen har slutförts).

Om vår insamling och användning av personuppgifter baseras på ditt samtycke, kan du när som helst dra tillbaka ett sådant samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataprotection@emp-shop.seoch ett sådant tillbakadragande kommer inte att påverka behandlingens lagenlighet baserat på samtycke innan ditt tillbakadragande.

5. GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRING

Egenskaper kontrolleras och drivs från Tyskland; följaktligen regleras denna integri-tetspolicy och vår insamling, användning och utlämning dina personuppgifter av lag-stiftningen i Tyskland. Dina personuppgifter kan lagras och behandlas i alla länder där vi har anläggningar eller där vi engagerar tjänsteleverantörer, och genom att använda Egenskaper förstår du att dina uppgifter kommer att överföras till länder utanför ditt hemland, inklusive länder utanför EES, som kan ha andra dataskyddsregler än de som gäller i ditt hemland. Om du inte befinner dig i EES-området: Vissa av länderna utanför EES bedöms Euro-peiska kommissionen tillhandahålla ett tillräckligt dataskydd enligt EES-standarder (den fullständiga listan över dessa länder finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_de. För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses ha ett tillräckligt dataskydd, har vi infört adekvata åtgärder, till exempel standardavtals-klausuler som har antagits av Europeiska kommissionen avseende personuppgifter. Du kan erhålla en kopia på dessa åtgärder genom att kontakta dataprotection@emp-shop.se.

6. UPPDATERINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Integritetspolicyn kan ändras när som helst. Titta under ”SENAST UPPDATERAD” högst upp på denna sida för att se när denna integritetspolicy reviderades senast. Eventuella ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när vi gör den reviderade integritetspolicyn finns tillgänglig på eller genom Egenskaper.

7. KONTAKTA OSS

E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH är det bolag som är ansvarigt för in-samling, användning och utlämning av dina personuppgifter i denna integritetspolicy.

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller vår databehandling kan du kontakta oss på dataprotection@emp-shop.se. Vi finns på följande adress:

E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Darmer Esch 70a
49811 Lingen
GERMANY

Dataskyddsombud:
André Bosse
Darmer Esch 70a
49811 Lingen
GERMANY
telefon: 0049 591 - 9 14 310
e-post: dataprotection@emp-shop.se

Dataskyddsombudet är en DEKRA-certifierad ”dataskyddsspecialist" För att certifieras som ”dataskyddsspecialist”, måste dataskyddsombudet belägga sina ämneskunskaper i ett skriftligt prov. DEKRA-certifiering begränsas till en viss tidsperiod och kan förnyas genom att göra efterföljande prov med regelbundna inter-valler eller uppvisa bevis om deltagande i fortlöpande utbildningsinsatser. Certifieringen utfärdas av DEKRA Certification GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, TYSKLAND.

De nödvändiga ämneskunskaperna i och inkluderar följande:

 • Bestämmelser och genomförande av Allmänna dataskyddsförordningen (EU GDPR)
 • Bestämmelser och genomförande av den reviderade tyska Federala data-skyddslagen (BDSG, ny)
 • Datasäkerhet och IT-säkerhet: tekniska och organisatoriska åtgärder
 • Riskhantering
 • Dataskyddshantering – organisering av dataskydd inom företaget
 • Principer som styr behandlingen av personuppgifter
 • Dataskyddsombud (internt/externt)
 • Rättigheter för registrerade
 • Anmälningsskyldighet
 • med mera.

Dessa krav uppfylls av vårt dataskyddsombud. Enligt DEKRA-stämpeln är certifiering-en för närvarande giltig till januari 2026.

Observera att e-postkommunikation inte alltid är säker, så skicka inte med kreditkort-uppgifter eller andra känsliga uppgifter i dina e-postmeddelanden till oss.