E.M.P.s allmänna villkor Merchandising Handelsgesellschaft mbH

1. Omfattning

Dessa allmänna villkor gäller samtliga order som görs via webbutiken på www.emp-shop.se och med hjälp av EMP-appen. Våra erbjudanden riktar sig uteslutande till och kan endast utnyttjas av privatpersoner. Avtalspartner för alla order är E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH (”EMP”). Den version av de allmänna villkoren som är aktuell vid ordertidpunkten är den som är tillämplig. Leveranser kan endast göras inom Sverige. Avtalet ingås uteslutande på svenska. För leveranser till andra länder hänvisar vi till vår internationella webbutik www.emp-online.com och till våra webbutiker i de olika länderna som finns med i avsnittet "Våra onlinebutiker" .

2. Ingående av avtal

Visning av artiklar i webbutiken utgör inte ett bindande erbjudande från EMP, utan är endast en inbjudan att göra en beställning. Du hittar minsta ordervärde i prislistan nedan. Du får endast beställa artiklar i normala hushållsmängder eller i den maximala mängd som anges på respektive produktsida. Om du klickar på knappen ”Köp nu” gör du en bindande beställning för artiklarna i varukorgen. Vi skickar dig en orderbekräftelse via e-post så fort vi har mottagit din order. Detta utgör inte ingåendet av ett köpeavtal. Ett avtal ingås endast om vi uttryckligen har godkänt din beställning eller om vi har utfört leverans i motsvarande omfattning. Vi lagrar texten i köpeavtalet (innehållet i din beställning och dessa allmänna villkor) och skickar den till dig på begäran. EMP äger varorna till dess hela köpeskillingen har betalats.

3. Priser och fraktkostnader

De priser som anges i webbutiken vid ordertidpunkten är de priser som gäller. De angivna priserna inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten. Fraktkostnader och andra eventuella separata avgifter som uppkommer beroende på betalningsmetod (t.ex. avgifter för postförskott) kommer att läggas till. Du hittar fraktkostnader och andra avgifter i prislistan nedan.

4. Betalningsvillkor

Vi förbehåller oss rätten att inte göra vissa betalningstyper tillgängliga för enskilda beställningar. Om kostnader för pengatransaktionen uppstår måste du bära dessa kostnader.

För betalningar mot postförskott betalar du när beställningen levereras per post. Du hittar kostnader för postförskott i prislistan nedan.

För betalningar med banköverföring i förskott får du en betalningsbegäran från oss. Överför det belopp som ska betalas till det konto som anges inom sju (7) dagar (betalningsperiod). Vi levererar varorna när vi har mottagit din överföring. Om beloppet inte överförs inom betalningsperioden kan vi tyvärr inte längre reservera varorna åt dig.

Vid köp via konto, autogirering, direktbetalning samt köp med delbetalning tilldelar vi fordran till Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Betalning sker då till Klarna.

Användningen av betalningsmetoderna kräver en positiv kreditkontroll. När en sådan betalning önskas så vidarebefordrar vi dina uppgifter till Klarna i syfte att kontrollera adress samt genomföra en kreditkontroll, detta som en del av inköpsinitieringen och behandlingen av köpeavtal.

Observera att alla köp med dessa betalningsmetoder godkänns eller nekas baserat på resultatet av kreditkontrollen.

Du hittar mer information och Klarnas användarvillkor här. Du hittar allmän information om Klarna här och du kan läsa deras användarvillkor här .

För att kunna erbjuda dig de olika betalningsalternativen så behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy . .

5. Leverans och leveranstid

Du kan se leveranstiden på respektive produktsida och i orderöversikten innan du gör din beställning.

6. Internationell kundservice

Vi tillhandahåller tillgänglig, bekväm och omfattande kundservice. Den internationella kundser-vicen för alla EMP-bolag är tillgänglig för dig för orderbehandling. EMP-bolagen omfattar E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mph, EMP Mail Order UK Ltd., EMP Mailorder Italia S.r.l., Large Popmerchandising B.V. samt Large Popmerchandising B.V.B.A. Därför kan du kontakta alla EMP-bolag för serviceförfrågningar och du måste inte kontakta just det EMP-bolag där du har gjort din beställning. Det EMP-bolag där du gjorde din beställning överför dina uppgifter till de andra EMP-bolagen så att de får åtkomst till dina beställningsuppgifter för serviceändamål.

7. Ansvar och garanti

EMP ska utan begränsning ansvara för avsiktliga fel eller grov vårdslöshet från EMP, EMPs juridiska representanter eller ställföreträdande ombud. EMP ska ansvara för lindrigt oaktsamma åsidosättanden av väsentliga avtalsplikter för den förutsägbara skada som är typisk för denna avtalstyp. Väsentliga avtalsplikter är skyldigheter, vars åsidosättande äventyrar syftet med avtalet eller fullgörande av dem är avgörande för att avtalet ska kunna genomföras korrekt och på vilka en avtalsslutande part normalt kan förlita sig på. EMP ska inte hållas ansvarigt för lindrigt oaktsamma åsidosättanden av andra skyldigheter än de som anges i föregående meningar.

Ovanstående ansvarsbegränsningar ska inte gälla skada på liv, kropp eller hälsa, på en defekt efter garantiantagande för produktens tillstånd eller för bedrägligt dolda fel. Ansvar enligt den svenska produktansvarslagen påverkas inte.

I den utsträckning som EMPs ansvar utesluts eller begränsas, ska detta även gälla det personliga ansvaret för EMPs representanter och andra ombud. Du har självklart rätt till lagstadgade garantirättigheter.

8. Ånger- och returrätt

8.1 Ångerrätt och undantag

Du kan ångra din beställning i enlighet med den lagstadgade ångerrätten utan att ange någon anledning. För mer information, se policyn om ångerrätt. Om du vill utöva ångerrätten kan du använda vårt ångerformulär eller formulera din egen förklaring där du ångrar ditt köp. Du behöver Adobe Acrobat Reader (kostnadsfritt) för att visa och skriva ut uppgifterna om returer. Vid returer ska vi ge dig en returetikett som finns i returportalen. Du har inte någon skyldighet att använda en sådan etikett.

Observera: Ångerrätten gäller inte för avtal

  • om leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara, såsom spel (t.ex. CD-skivor, LP-skivor, DVD-skivor) i förseglad förpackning om förseglingen ta-gits bort efter leveransen,
  • om leverans av evenemangsbiljetter av alla slag med specificerat datum eller tids-period (t.ex. konserter),
  • om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning du har gjort ett individuellt val eller benämning eller som har anpassats för dina personliga behov, om leverans av varor som inte är lämpliga att returnera på grund av folkhälsa eller hygien där förseglingen har tagits bort (t.ex. piercingar, kontaktlinser).
  • beträffande tjänster där EMP har levererat tjänsten helt och fullt och om du före beställningen var medveten om och uttryckligen gick med på att vi kan börja till-handahålla tjänsten och att du kommer att förlora din ångerrätt när avtalet är helt och fullt uppfyllt.

Ångerpolicy

Standardångerpolicy för utövande av din ångerrätt när det gäller avtal om köp av varor.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Ångerperioden är 14 dagar och börjar löpa från det datum då du, eller en tredje part som godkänts av dig, annan än transportören, har tagit emot varan eller, för digitalt innehåll som inte levereras med en fysisk databärare (t.ex. CD-skivor eller DVD-skivor) och tjänster från datumet för avtalets ingående.

För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss (EMP Sverige, c/o Sweden Rock Magazine, Box 87, 294 22 Sölvesborg – eMail: retur@emp-shop.se) och informera oss via en uttrycklig förklaring för att ångra avtalet (t.ex. ett brev som skickats via post eller e-post). Du kan använda ångerformuläret nedan, men det är inte obligatoriskt.

För att följa ångervillkoret räcker det att du skickar meddelandet om ditt utövande av ångerrätten innan ångerperioden går ut

Följder

Om du skulle häva detta avtal kommer vi att returnera alla betalningar som vi har fått från dig inklusive leveranskostnader (exklusive ytterligare kostnader som uppstår genom att du väljer annan leveransform än den standardleverans som vi erbjuder till lågt pris), senast inom fjorton dagar från det datum då vi får ditt meddelande om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du använde för den ursprung-liga transaktionen, såvida inte någon annan metod uttryckligen överenskommits med dig; du kommer under inga omständigheter att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra att utföra återbetalningen till dess vi har tagit emot de returnerade varorna, eller till dess du har lagt fram bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket datum som är först.

Du måste returnera varorna till oss utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton dagar efter det att du har informerat oss om att du ångrar avtalet. Tidsfristen anses vara uppfylld om du skickar varorna innan de fjorton dagarna har gått.

Den omedelbara kostnaden för att returnera varorna ska bäras av oss. Du får endast bära eventuell värdeförlust för varorna om en sådan värdeförlust beror på eventuell annan hantering av varorna än den som är nödvändig för att fastställa varornas egenskaper och funktion.

Om du har begärt att tjänsterna eller leveransen av vatten/gas/el/fjärrvärme ska börja under ångerperioden, ska du betala oss ett rimligt belopp för den andel tjänster som redan har tillhandahållits fram till den tidpunkt då du meddelar oss att du utövar din ångerrätt jämfört med hela utbudet av tjänster som avses i avtalet.

8.2 Vår frivilliga returgaranti

Utan att det påverkar din lagstadgade ångerrätt ger vi dig en frivillig returgaranti som förlängs till totalt 30 dagar för artiklar som också omfattas av den lagstadgade ångerrätten. Förutsättningen för vår 30-dagars returgaranti är att du endast har burit/provat varorna för att prova dem, som i en butik, och att du returnerar varorna helt, i sitt ursprungliga skick, intakta och utan skador, i originalförpackning. Bortsett från detta gäller samma villkor för den frivilliga returgarantin som för den lagstadgade ångerrätten (se ångerpolicyn ovan), förlängd till 30 dagar.

9. Skydd av minderåriga

Vi levererar produkter som är föremål för åldersbegränsning, eller som ännu inte har fått en åldersklassificering, uteslutande med hjälp av Deutsche Posts ålders- och identitetskontroll. En ålders- och identitetskontroll kan endast göras i Tyskland. När du gör en beställning är det för detta ändamål du måste ange när du är född. Du hittar kostnader för ålders- och identitetskontroll i prislistan nedan. Avgiften tas endast ut en gång per beställning, även om du beställer flera artiklar som omfattas av åldersbegränsningar. Detsamma gäller också om dessa artiklar levereras i mer än en sändning. Vid leveransen kommer den som arbetar på posten att kontrollera om du är över 18 år och om det verkligen är du som är kunden. För detta ändamål jämför de uppgifterna för din beställning med namnet och adressen på ditt id-kort eller pass.

10. Prydnadsvapen

Hanteringen av de prydnadsvapen som säljs av oss omfattas bland annat av den tyska vapenla-gen (Deutsches Waffengesetz). Framför allt måste ägaren vidta de åtgärder som krävs för att undvika att dessa föremål försvinner eller för att förhindra att de förvärvas av tredje part utan tillstånd. Med några få undantag är det förbjudet att bära de prydnadsvapen som erbjuds offentligt.

11. Beställning av biljetter och presentkort

11.1 Biljetter och presentkort för andra leverantörers tjänster

Där biljetter till evenemang erbjuds i webbutiken är det inte vi som är arrangörer av dessa evenemang. Beställda biljetter är undantagna från ångerrätten! Vi kan avbryta biljettköpet om du bryter mot evenemangsvillkoren eller om du försöker kringgå dem. Hävning/återkallande kan också göras genom att kreditera de belopp som betalats.

11.2 Presentkort/kampanjkod

Du kan inte betala ett presentkort med en kupong. Presentkort kan endast lösas in i EMP-appen och på de webbplatser som finns med i avsnittet "Våra onlinebutiker" . Presentkort kan också lösas in delvis om den kund som löser in det har ett kundkonto. Presentkort måste lösas in inom tre år efter utgången av det år då de köptes. Endast en kampanjkod får användas per beställning. Motsvarande värde på ett presentkort/kampanjkod kan inte betalas ut kontant eller kvittas mot andra fordringar. Kampanjkoder kan vara bundna till ett minsta ordervärde som du måste uppnå med ditt köp. Om du senare hamnar under det minsta ordervärdet, t.ex. genom att returnera.

12. Backstage-klubben

12.1 Ingående av avtal och medlemskap

Du kan använda fördelarna med Backstage-klubben i EMP-appen och på webbplatserna som finns med i avsnittet "Våra onlinebutiker" . För att bli medlem behöver du ha ett EMP-kundkonto. Ett medlemskap kan inte överföras till ett annat kundkonto. Du kan ansöka om medlemskap genom att beställa ”Backstage-klubben” som en artikel i vår webbutik och genom att vi bekräftar att vi har mottagit beställningen i enlighet med paragraf 2. EMPs frivilliga returgaranti gäller inte för medlemskap i Backstage-klubben. Den lagstadgade ångerrätten påverkas inte.

12.2 Medlemsfördelar

Onlinebeställningar har fri frakt för dig. Observera: Andra avgifter för exempelvis postförskott eller åldersverifiering ska alltjämt betalas. Vår frivilliga returgaranti förlängs till 100 dagar.

12.3 Varaktighet och meddelande om uppsägning

Medlemskapet i Backstage-klubben är giltigt för den minimitid som anges vid avtalets ingående. Om ingen av parterna säger upp medlemskapet förlängs ditt medlemskap automatiskt med respektive minimitid. Varje parti kan säga upp medlemskapet med en uppsägningstid på en dag till slutet av respektive period. Uppsägningen kan antingen göras i ”Mitt konto” (”Mein Konto”) eller genom att kontakta vår kundtjänst med hjälp av de kontaktalternativ som anges här.

Dessutom kan vi säga upp medlemskapet med en uppsägningstid på tre (3) månader om vi inte längre ska erbjuda tjänsten Backstage-klubben. Du kan säga upp ditt medlemskap utan att meddela det i förväg om vi för medlemmarna mer än endast marginellt begränsar de fördelar som är en integrerad del av Backstage-klubben. Om ditt medlemskap därmed upphör innan respektive tid går ut återbetalas medlemsavgifterna pro rata. Dessutom har båda parter rätt att i välgrundade fall avsluta medlemskapet utan att meddela detta. En välgrundad orsak föreligger enligt vår uppfattning om du tar bort ditt kundkonto, om du gör bedrägliga beställningar eller om du begår en allvarlig överträdelse av avtalet. I detta fall kommer ingen återbetalning att göras.

12.4 Gåvomedlemskap

Presentkortet för ett gåvomedlemskap kan endast lösas in av en tredje part. Gåvomedlemskap upphör automatiskt när den period som anges i presentkortet har gått ut, såvida inte tredje part anger i ”Mitt konto” eller genom att kontakta vår kundtjänst med hjälp av de kontaktalternativ som anges här att de vill fortsätta sitt medlemskap enligt paragraf 12.3 efter perioden för gåvomedlem-skapet.

12.5 Avgifter

Du hittar den årliga medlemsavgiften för medlemskap i Backstage-klubben i prislistan nedan. Vi kommer att dra medlemsavgiften automatiskt en gång per år med hjälp av den betalningsmetod som har angetts. Om denna betalningsmetod blir ogiltig under ditt medlemskap eller om betal-ningen på annat sätt avvisas, har vi rätt att automatiskt byta betalningsmetod till en annan betalningsmetod som anges på ditt EMP-kundkonto.

12.6 Ändringar i deltagarvillkoren

Vi har rätt att ändra dessa deltagarvillkor. Om vi gör det kommer vi att informera dig i rätt tid och meddela dig om eventuella ändringar. Du kan sedan göra invändningar mot ändringarna inom en månad. Om du inte gör några invändningar kommer de ändrade deltagarvillkoren att börja gälla efter en månad. När vi meddelar dig om ändringarna kommer vi också att informera dig om din rätt att göra invändningar och konsekvensen av att tiden går ut.

13. Gratisartiklar

Äganderätten till gratisartiklar överförs endast till dig efter att ångerperioden och tidsperioden för frivillig retur (återtagandeförbehåll) har gått ut. Om extraartiklar är kopplade till ett minimiorder-värde, ska minimiordervärdet avse en beställning och måste uppnås med denna enda beställning även efter utövandet av den lagstadgade ångerrätten eller den avtalsenliga returrätten. Om inköpsvärdet för din beställning hamnar under respektive minimivärde på grund av utövandet av en lagstadgad ångerrätt eller en avtalsenlig returrätt, ska extraartiklarna för detta köp också skickas tillbaka tillsammans med varorna. I detta fall uppstår inte någon rätt till andra extraartiklar.

14. Avfallshantering och miljöskydd

För information om batterier samt elektrisk och elektronisk utrustning, se avsnittet "Avfallshantering och miljöskydd".

15. Uppförandekod

Vår webbutik har kvalitetsstämpeln ” EHI-certifierad webbutik ”. Du kan hämta uppförandekoden här. Du kan använda klagomålsförfarandet i EHI-certifierad webbutik genom att klicka på kvalitetsstämpeln i vår butik.

16. Identifiering av tillhandahållaren i enlighet med den tyska Telemedia-lagen (artikel 5 TMG)

Address:
E.M.P. Sverige
c/o Sweden Rock Magazine
Box 87
294 22 Sölvesborg
Postadress:
E.M.P. Sverige
c/o Sweden Rock Magazine
Box 87
294 22 Sölvesborg
Telefon: 0200-880034
Mån–fre: 09.00–17.00 (helgfria vardagar)
E-post: kundservice@emp-shop.se
Returadress (Postadress för returer) E.M.P. Sverige
c/o Sweden Rock Magazine
Box 87
294 22 Sölvesborg
Till vår returportal
Momsregistreringsnummer:
Skattenr.: 61/200/50101
Handelsregister: Registrerad vid tingsrätten i Osnabrück, HRB 100299
Verkställande direktörer: Dr Jan Fischer, Antony Harlow, Eric Levin

Tvistlösning online enligt artikel 14.1 ODR-VO: Europeiska kommissionen erbjuder en plattform för tvistlösning online (ODR) under ec.europa.eu/consumers/odr/. Tvistlösning inför en konsumenttvistlösningsmyndighet (avsnitt 36 VSBG): Vi är varken beredda till eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett konsumenttvistsorgan.

Tvistlösning inför en konsumenttvistlösningsmyndighet (avsnitt 36 VSBG): Vi är varken beredda till eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett konsumenttvist-sorgan.

17. Slutliga bestämmelser

Dessa villkor liksom alla köpeavtal som ingåtts i enlighet med dessa villkor regleras av tysk lag utan hänsyn till FN:s konvention om avtal om internationell försäljning av varor. Om du som privat slutkonsument inte har någon hemvist inom Europeiska unionen, ska jurisdiktionen vara vårt säte. Vi tackar dig för det förtroende du har gett oss och för ditt intresse för vårt bolag. Vår kundservice besvarar gärna dina frågor. Vi ser fram emot din beställning.