Vår miljö är viktig.

För en bättre värld.

Om du regelbundet handlar hos oss, så vet du att vi har mycket coola varor att erbjuda. Oavsett om du föredrar att rocka loss på spelningar, sträcktitta på filmer och serier eller spela de hetaste spelen, så har vi det du söker.

Vi på EMP är, först och främst, riktiga fans, och vi lever och andas för att ge dig de coolaste och bästa kvalitetsvarorna som vi kan få tag på. Men visste du att vi även erbjuder produkter som ger något tillbaka?

Vi har, under en period, byggt upp vårt sortiment av produkter som stöder en bättre, rättvisare och mer hållbar värld. En av våra främsta ansträngningar har varit att integrera ekologiskt certifierade produkter i vårt sortiment. Att skydda miljön är inte längre en fråga om, utan när - förändringar påverkar oss alla och vi kan alla göra något för att bidra till att skydda miljön.

Genom att köpa ekologiskt certifierade produkter kan du bidra till att skapa en mer hållbar och rättvisare värld. Varje inköp av ekologiska produkter är ett tecken för oss att vi är på rätt väg och att vi bör fortsätta att expandera vårt sortiment i den riktningen.

För att du lättare ska hitta våra ekologiska produkter i framtiden så kommer vi tydligt att markera dem i vår webbshop. Du hittar en översikt över de certifieringar vi använder på den här sidan.

Dina hållbara topprodukter

Human Rights

Download

Animal Rights

Download

Good Housekeeping

Download

Code Of Conduct

Download

Våra märken och symboler

Denna EMP-certifiering innebär att vi har de märken, certifikat och/eller har genomgått de fabriksrevisioner som bekräftar en tillämpning av hållbara produktionsstandarder. Detta innebär att de sociala normer, det arbetarskydd och de säkerhetsbestämmelserna som finns i respektive produktionsland följs. Vi är övertygade om att hållbar produktion bidrar till att bevara en mångfald i vår natur och fauna även till nästa generation.

Hållbar produktion

Denna EMP-certifiering innebär att vi har de märken, certifikat och/eller har genomgått de fabriksrevisioner som bekräftar en tillämpning av hållbara produktionsstandarder. Detta innebär att de sociala normer, det arbetarskydd och de säkerhetsbestämmelserna som finns i respektive produktionsland följs. Vi är övertygade om att hållbar produktion bidrar till att bevara en mångfald i vår natur och fauna även till nästa generation.

100% pälsfri

"Fur Free Retailer" certifierar produkter som inte använder djurpäls. Som världsledande inom certifiering av pälsfria företag erbjuder deras certifiering konsumenterna ett sätt att visuellt identifiera pälsfria produkter. Det uppmuntrar också företag och köpare att välja pälsfria produkter.
Ekologisk certifiering garanterar ekologisk odling av fibern.

Ekologisk bomull produceras och skördas i enlighet med riktlinjerna av ekologiskt jordbruk.

Användningen av genetiskt modifierade växter och frön är förbjudet.

Till skillnad från konventionell bomullsodling, är användning av kemiska bekämpningsmedel och gödselmedel helt förbjudet.

För att underhålla och förbättra jordens naturliga fruktbarhet, används gödsel och kompost. Och för att hålla insekter borta, samplanteras andra växter ihop med bomullen för att hålla skadedjur borta.
Till exempel planteras solrosor runt bomullsfälten i Västafrika. Solrosorna lockar till sig skadedjur som t.ex. skalbaggar och förhindrar därmed angrepp av bomullsplantorna. Dessutom utövar bönderna så kallad diversifierad rotation av sina grödor. Detta innebär en odling där olika typer av grödor odlas växelvis på samma åker, under olika år. Så där bomull har odlats, odlar man nästa år istället andra grödor, så som tomater eller paprika.

Detta medför att spridning av skadedjur och sjukdomar förhindras i största möjliga mån.

Ekologisk bomull

Ekologisk certifiering garanterar ekologisk odling av fibern. Ekologisk bomull produceras och skördas i enlighet med riktlinjerna av ekologiskt jordbruk. Användningen av genetiskt modifierade växter och frön är förbjudet. Till skillnad från konventionell bomullsodling, är användning av kemiska bekämpningsmedel och gödselmedel helt förbjudet. För att underhålla och förbättra jordens naturliga fruktbarhet, används gödsel och kompost. Och för att hålla insekter borta, samplanteras andra växter ihop med bomullen för att hålla skadedjur borta. Till exempel planteras solrosor runt bomullsfälten i Västafrika. Solrosorna lockar till sig skadedjur som t.ex. skalbaggar och förhindrar därmed angrepp av bomullsplantorna. Dessutom utövar bönderna så kallad diversifierad rotation av sina grödor. Detta innebär en odling där olika typer av grödor odlas växelvis på samma åker, under olika år. Så där bomull har odlats, odlar man nästa år istället andra grödor, så som tomater eller paprika. Detta medför att spridning av skadedjur och sjukdomar förhindras i största möjliga mån.
Om du köper en vara med denna symbol så donerar vi en del av inköpspriset till organisationer som fokuserar på ett aktivt arbete för att minska miljöskador och klimatförändringar.

Donation för miljön

Om du köper en vara med denna symbol så donerar vi en del av inköpspriset till organisationer som fokuserar på ett aktivt arbete för att minska miljöskador och klimatförändringar.
Denna EMP-certifiering innebär att vi donerar en del av inköpspriset för produkten till organisationer som aktivt arbetar för att skydda haven och allt liv i haven. Deras uppgifter kan inkludera att förhindra att havsnivån stiger, förhindra föroreningar av vattendrag och stränder eller att skydda hotat marint liv.

Donation för haven

Denna EMP-certifiering innebär att vi donerar en del av inköpspriset för produkten till organisationer som aktivt arbetar för att skydda haven och allt liv i haven. Deras uppgifter kan inkludera att förhindra att havsnivån stiger, förhindra föroreningar av vattendrag och stränder eller att skydda hotat marint liv.
Denna EMP-certifiering visar att återvunnet material användes för att producera denna produkt. Olika material kan återvinnas för användning i dessa produkter, såsom papper, flaskor, textilier, fibrer eller plast som betraktas som skräp. Uttrycket återvinning för oss inkluderar också återanvändning och återbruk.

Återvunnet material

Denna EMP-certifiering visar att återvunnet material användes för att producera denna produkt. Olika material kan återvinnas för användning i dessa produkter, såsom papper, flaskor, textilier, fibrer eller plast som betraktas som skräp. Uttrycket återvinning för oss inkluderar också återanvändning och återbruk.
När du köper en produkt med denna symbol så donaerar vi en del av inköpspriset till organisationer som aktivt arbetar för att hjälpa människor i nöd. Detta inkluderar barn i nöd och socialt missgynnade människor, de som lider av svårigheter på grund av sjukdom eller de som t.ex. befinner sig i eller i närheten av en katastrofdrabbade områden som brådskande behöver hjälp.

Donation för sociala projekt

När du köper en produkt med denna symbol så donaerar vi en del av inköpspriset till organisationer som aktivt arbetar för att hjälpa människor i nöd. Detta inkluderar barn i nöd och socialt missgynnade människor, de som lider av svårigheter på grund av sjukdom eller de som t.ex. befinner sig i eller i närheten av en katastrofdrabbade områden som brådskande behöver hjälp.
Made in Germany står för kvalitet. Artiklarna tillverkade enligt tyska standarder har en utmärkt bild, inte bara utomlands utan också i detta land. Miljöstandarder följs och korta transportvägar är också dagens ordning. Detta är oumbärligt, särskilt i tider av klimatförändringar. Ekologisk och hållbar produktion är avgörande för många kunder. På samma sätt är rättvisa villkor, minimilön, hälsostandarder och skydd för anställda i Tyskland i produktionen en förutsättning.

Made in Germany

Made in Germany står för kvalitet. Artiklarna tillverkade enligt tyska standarder har en utmärkt bild, inte bara utomlands utan också i detta land. Miljöstandarder följs och korta transportvägar är också dagens ordning. Detta är oumbärligt, särskilt i tider av klimatförändringar. Ekologisk och hållbar produktion är avgörande för många kunder. På samma sätt är rättvisa villkor, minimilön, hälsostandarder och skydd för anställda i Tyskland i produktionen en förutsättning.
Made in Europe är tillbaka på modet eftersom efterfrågan på rättvisa, transparenta och ekologiskt tillverkade artiklar växer.

Made in Europe

Made in Europe är tillbaka på modet eftersom efterfrågan på rättvisa, transparenta och ekologiskt tillverkade artiklar växer. "Made in Europe" -märket säkerställer att alla produkter produceras i enlighet med EU: s krav de korta transportvägarna gör att artiklar kan snabbt hämtas och stödjer minskningen av negativa miljöpåverkan som CO².
Regenererade fibrer är fibrer som är gjorda av naturligt förekommande, förnybara råvaror med hjälp av kemiska processer. Detta gäller särskilt cellulosaderivat från trä. Vi pratar bland annat om fibrer som viskos, modelllyocell eller cupro.

Regenererade fibrer

Regenererade fibrer är fibrer som är gjorda av naturligt förekommande, förnybara råvaror med hjälp av kemiska processer. Detta gäller särskilt cellulosaderivat från trä. Vi pratar bland annat om fibrer som viskos, modelllyocell eller cupro.
If a textile item is awarded the STANDARD 100 label, you can be sure that all the components of the item, including all threads, buttons and other accessories have been checked for harmful substances and the item is therefore completely safe for use. The tests are carried out by our independent OEKO-TEX® institutes, based on our extensive OEKO-TEX® criteria. The test procedure takes into account numerous regulated and non-regulated substances that could harm human health. The value limits set by the STANDARD 100 often go beyond national and international requirements.

OEKO-TEX®

If a textile item is awarded the STANDARD 100 label, you can be sure that all the components of the item, including all threads, buttons and other accessories have been checked for harmful substances and the item is therefore completely safe for use. The tests are carried out by our independent OEKO-TEX® institutes, based on our extensive OEKO-TEX® criteria. The test procedure takes into account numerous regulated and non-regulated substances that could harm human health. The value limits set by the STANDARD 100 often go beyond national and international requirements.

FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Under Agenda 2030 år 2015 åtog sig det FN:s medlemsländer att 17 globala mål för en bättre framtid. Den vägledande principen för Agenda 2030 är att säkerställa en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Agenda 2030 betonar att samtliga regeringar, privat sektorer, vårt civilsamhälle och varje medborgare måste samarbeta för att uppnå målen.