Vår miljö är viktig.

För en bättre värld.

Om du regelbundet handlar hos oss, så vet du att vi har mycket coola varor att erbjuda. Oavsett om du föredrar att rocka loss på spelningar, sträcktitta på filmer och serier eller spela de hetaste spelen, så har vi det du söker.

Vi på EMP är, först och främst, riktiga fans, och vi lever och andas för att ge dig de coolaste och bästa kvalitetsvarorna som vi kan få tag på. Men visste du att vi även erbjuder produkter som ger något tillbaka?

Vi har, under en period, byggt upp vårt sortiment av produkter som stöder en bättre, rättvisare och mer hållbar värld. En av våra främsta ansträngningar har varit att integrera ekologiskt certifierade produkter i vårt sortiment. Att skydda miljön är inte längre en fråga om, utan när - förändringar påverkar oss alla och vi kan alla göra något för att bidra till att skydda miljön.

Genom att köpa ekologiskt certifierade produkter kan du bidra till att skapa en mer hållbar och rättvisare värld. Varje inköp av ekologiska produkter är ett tecken för oss att vi är på rätt väg och att vi bör fortsätta att expandera vårt sortiment i den riktningen.

För att du lättare ska hitta våra ekologiska produkter i framtiden så kommer vi tydligt att markera dem i vår webbshop. Du hittar en översikt över de certifieringar vi använder på den här sidan.

Raglantröjor Raglantröjor
Upptäck mer!
Raglantröjor
Raglantröjor

Våra klädesmärken

'SEA SHEPHERD' grundades 1977 och kämpar för att bevara världens hav och havens alla vilda djur. De avskräcker och försöker stoppa illegal valjakt och fiske, de kräver skydd av alla hotade arter och städar upp stränder och andra områden med vatten - detta med hjälp av sina frivilliga medlemmar. Sea Shepherd använder innovativa och direkta åtgärder för att undersöka, dokumentera och vid behov ingripa för att avslöja och konfrontera olagliga aktiviteter vid vattnet.

Sea Shepherd

'SEA SHEPHERD' grundades 1977 och kämpar för att bevara världens hav och havens alla vilda djur. De avskräcker och försöker stoppa illegal valjakt och fiske, de kräver skydd av alla hotade arter och städar upp stränder och andra områden med vatten - detta med hjälp av sina frivilliga medlemmar. Sea Shepherd använder innovativa och direkta åtgärder för att undersöka, dokumentera och vid behov ingripa för att avslöja och konfrontera olagliga aktiviteter vid vattnet.
VIVA CON AGUA DE SANKT PAULI: s vision är

Viva con Agua

VIVA CON AGUA DE SANKT PAULI: s vision är "Vatten för alla, allt för vatten!" Välgörenheten som grundades av ex-fotbollsspelaren Benny Adrion strävar efter att få fram rent dricksvatten, sanitetsanläggningar och lämpliga hygienåtgärder till människor över hela världen. Över 2 miljarder människor bor utan tillgång till sanitära toalettanläggningar - året runt. Världen över finns chansen att se de frivilliga från Viva Con Agua vifta med sina flaggor på festivaler och på konserter där de samlas för den goda saken.
Hardcore Help Foundation engagerar sig genom humanitär hjälp, och som namnet antyder så är det hårt sammanvävda i både, ideologi och värderingan, med hardcore- och punkrock-scenen. Allt började 2011 med den förödande Fukushima-tsunamin och en idé om att samla in donationer genom en festival och genom att sälja begagnat och nytt merch. Efter många fler festivaler och konserter sedan dess kan vi med säkerhet säga att många människor i nöd, över hela världen, har fått viktig hjälp när den behövs som mest.

Hardcore Help Foundation

Hardcore Help Foundation engagerar sig genom humanitär hjälp, och som namnet antyder så är det hårt sammanvävda i både, ideologi och värderingan, med hardcore- och punkrock-scenen. Allt började 2011 med den förödande Fukushima-tsunamin och en idé om att samla in donationer genom en festival och genom att sälja begagnat och nytt merch. Efter många fler festivaler och konserter sedan dess kan vi med säkerhet säga att många människor i nöd, över hela världen, har fått viktig hjälp när den behövs som mest.

Våra märken och symboler

Denna EMP-certifiering innebär att vi har de märken, certifikat och/eller har genomgått de fabriksrevisioner som bekräftar en tillämpning av hållbara produktionsstandarder. Detta innebär att de sociala normer, det arbetarskydd och de säkerhetsbestämmelserna som finns i respektive produktionsland följs. Vi är övertygade om att hållbar produktion bidrar till att bevara en mångfald i vår natur och fauna även till nästa generation.

Hållbar produktion

Denna EMP-certifiering innebär att vi har de märken, certifikat och/eller har genomgått de fabriksrevisioner som bekräftar en tillämpning av hållbara produktionsstandarder. Detta innebär att de sociala normer, det arbetarskydd och de säkerhetsbestämmelserna som finns i respektive produktionsland följs. Vi är övertygade om att hållbar produktion bidrar till att bevara en mångfald i vår natur och fauna även till nästa generation.

100% pälsfri

"Fur Free Retailer" certifierar produkter som inte använder djurpäls. Som världsledande inom certifiering av pälsfria företag erbjuder deras certifiering konsumenterna ett sätt att visuellt identifiera pälsfria produkter. Det uppmuntrar också företag och köpare att välja pälsfria produkter.
Ekologisk certifiering garanterar ekologisk odling av fibern.

Ekologisk bomull produceras och skördas i enlighet med riktlinjerna av ekologiskt jordbruk.

Användningen av genetiskt modifierade växter och frön är förbjudet.

Till skillnad från konventionell bomullsodling, är användning av kemiska bekämpningsmedel och gödselmedel helt förbjudet.

För att underhålla och förbättra jordens naturliga fruktbarhet, används gödsel och kompost. Och för att hålla insekter borta, samplanteras andra växter ihop med bomullen för att hålla skadedjur borta.
Till exempel planteras solrosor runt bomullsfälten i Västafrika. Solrosorna lockar till sig skadedjur som t.ex. skalbaggar och förhindrar därmed angrepp av bomullsplantorna. Dessutom utövar bönderna så kallad diversifierad rotation av sina grödor. Detta innebär en odling där olika typer av grödor odlas växelvis på samma åker, under olika år. Så där bomull har odlats, odlar man nästa år istället andra grödor, så som tomater eller paprika.

Detta medför att spridning av skadedjur och sjukdomar förhindras i största möjliga mån.

Ekologisk bomull

Ekologisk certifiering garanterar ekologisk odling av fibern. Ekologisk bomull produceras och skördas i enlighet med riktlinjerna av ekologiskt jordbruk. Användningen av genetiskt modifierade växter och frön är förbjudet. Till skillnad från konventionell bomullsodling, är användning av kemiska bekämpningsmedel och gödselmedel helt förbjudet. För att underhålla och förbättra jordens naturliga fruktbarhet, används gödsel och kompost. Och för att hålla insekter borta, samplanteras andra växter ihop med bomullen för att hålla skadedjur borta. Till exempel planteras solrosor runt bomullsfälten i Västafrika. Solrosorna lockar till sig skadedjur som t.ex. skalbaggar och förhindrar därmed angrepp av bomullsplantorna. Dessutom utövar bönderna så kallad diversifierad rotation av sina grödor. Detta innebär en odling där olika typer av grödor odlas växelvis på samma åker, under olika år. Så där bomull har odlats, odlar man nästa år istället andra grödor, så som tomater eller paprika. Detta medför att spridning av skadedjur och sjukdomar förhindras i största möjliga mån.
Om du köper en vara med denna symbol så donerar vi en del av inköpspriset till organisationer som fokuserar på ett aktivt arbete för att minska miljöskador och klimatförändringar.

Donation för miljön

Om du köper en vara med denna symbol så donerar vi en del av inköpspriset till organisationer som fokuserar på ett aktivt arbete för att minska miljöskador och klimatförändringar.
Denna EMP-certifiering innebär att vi donerar en del av inköpspriset för produkten till organisationer som aktivt arbetar för att skydda haven och allt liv i haven. Deras uppgifter kan inkludera att förhindra att havsnivån stiger, förhindra föroreningar av vattendrag och stränder eller att skydda hotat marint liv.

Donation för haven

Denna EMP-certifiering innebär att vi donerar en del av inköpspriset för produkten till organisationer som aktivt arbetar för att skydda haven och allt liv i haven. Deras uppgifter kan inkludera att förhindra att havsnivån stiger, förhindra föroreningar av vattendrag och stränder eller att skydda hotat marint liv.
Denna EMP-certifiering visar att återvunnet material användes för att producera denna produkt. Olika material kan återvinnas för användning i dessa produkter, såsom papper, flaskor, textilier, fibrer eller plast som betraktas som skräp. Uttrycket återvinning för oss inkluderar också återanvändning och återbruk.

Återvunnet material

Denna EMP-certifiering visar att återvunnet material användes för att producera denna produkt. Olika material kan återvinnas för användning i dessa produkter, såsom papper, flaskor, textilier, fibrer eller plast som betraktas som skräp. Uttrycket återvinning för oss inkluderar också återanvändning och återbruk.
När du köper en produkt med denna symbol så donaerar vi en del av inköpspriset till organisationer som aktivt arbetar för att hjälpa människor i nöd. Detta inkluderar barn i nöd och socialt missgynnade människor, de som lider av svårigheter på grund av sjukdom eller de som t.ex. befinner sig i eller i närheten av en katastrofdrabbade områden som brådskande behöver hjälp.

Donation för sociala projekt

När du köper en produkt med denna symbol så donaerar vi en del av inköpspriset till organisationer som aktivt arbetar för att hjälpa människor i nöd. Detta inkluderar barn i nöd och socialt missgynnade människor, de som lider av svårigheter på grund av sjukdom eller de som t.ex. befinner sig i eller i närheten av en katastrofdrabbade områden som brådskande behöver hjälp.
If a textile item is awarded the STANDARD 100 label, you can be sure that all the components of the item, including all threads, buttons and other accessories have been checked for harmful substances and the item is therefore completely safe for use. The tests are carried out by our independent OEKO-TEX® institutes, based on our extensive OEKO-TEX® criteria. The test procedure takes into account numerous regulated and non-regulated substances that could harm human health. The value limits set by the STANDARD 100 often go beyond national and international requirements.

OEKO-TEX®

If a textile item is awarded the STANDARD 100 label, you can be sure that all the components of the item, including all threads, buttons and other accessories have been checked for harmful substances and the item is therefore completely safe for use. The tests are carried out by our independent OEKO-TEX® institutes, based on our extensive OEKO-TEX® criteria. The test procedure takes into account numerous regulated and non-regulated substances that could harm human health. The value limits set by the STANDARD 100 often go beyond national and international requirements.

FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Under Agenda 2030 år 2015 åtog sig det FN:s medlemsländer att 17 globala mål för en bättre framtid. Den vägledande principen för Agenda 2030 är att säkerställa en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Agenda 2030 betonar att samtliga regeringar, privat sektorer, vårt civilsamhälle och varje medborgare måste samarbeta för att uppnå målen.